Onderzoek en publicaties Tewerkstellingscijfers

Submenu tonen Submenu verbergen

Tewerkstellingscijfers

De social profitsector is een voortdurend groeiende en dynamische sector. Met de vergrijzing, de daling van het geboortecijfer, de groeiende vraag naar zorg, de digitaliseringsgolf, de fusie van instellingen en het tekort aan bepaalde functies staat ze voor enkele grote uitdagingen. Het beschikken over betrouwbare tewerkstellingscijfers kan ons helpen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De studiedienst van FeBi onderzocht de tewerkstelling per sector. Het resultaat hiervan vind je terug in de sectorfoto, waarin een beeld wordt geschetst van de tewerkstelling per sector, het aandeel hiervan binnen de social profit en de totale tewerkstelling.

Meer informatie over de tewerkstelling binnen onze verschillende subsectoren raadpleeg je dan weer via de verschillende sectorfiches.

Paritair Comité 330 – Gezondheidsinrichtingen- en diensten

Paritair Comité 319 -  Bicommunautaire Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen

Paritair sub-Comité 329.03 – Bicommunautaire en Federale Socioculturele Organisaties