IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Verloop van de selectie

Of het opleidingsproject wordt opgestart en wanneer dit gebeurd staat niet vast.  Eerst en vooral moet het IFG zeker zijn dat er opnieuw een budget wordt vrijgemaakt. Eénmaal dit duidelijk is, kan de Raad van Beheer van het IFG samenkomen om te beslissen welke projecten er gelanceerd kunnen worden, onder welke vorm, wat de selectievoorwaarden zullen zijn, …

Als laatste moeten de ‘nieuwe’ voorstellen vertaald worden in een nieuwe CAO van het project en moet deze CAO goedgekeurd worden binnen het Paritair Comité 330.

Eénmaal dit proces is afgerond, kan het IFG zijn projecten lanceren.

Verspreiding van de informatie

Het doel is om naar alle werkgevers die onder de sub-sectoren van de CAO vallen een communicatie te sturen met informatie over de lancering van het project.

Ook de syndicale organisaties en de scholen waar de opleiding tot zorgkundige wordt georganiseerd worden aangeschreven met de vraag de informatie rond het project bekend te maken.

Het IFG geeft de mogelijkheid aan geïnteresseerde werknemers om gedurende het jaar een mail te versturen naar het IFG (ifg-finss@fe-bi.org) met de vraag om op de hoogte gehouden te worden. Het IFG houdt deze mailadressen bij en stuurt een informatieve mail naar deze kandidaten.

De aanvraag

Eénmaal het project gelanceerd wordt, wordt de website aangepast en kan men hier een aanvraagformulier terugvinden.

De werknemer die geïnteresseerd is in het project en die voldoet aan de voorwaarden, moet zich via dit aanvraagformulier inschrijven.  De uiterste inschrijvingsdatum vindt men steeds terug op het aanvraagformulier.  Indien het document via de post verstuurd wordt, telt de postdatum.

Ook diegenen die reeds de selectietesten meededen, maar die niet weerhouden werden één van de voorgaande jaren moeten opnieuw een aanvraagformulier invullen indien zij hun kandidatuur willen behouden.

Aanvragen die onvolledig zijn worden niet verwerkt!

Het IFG controleert de aanvraag aan de hand van de selectievoorwaarden.

Indien de werknemer aan ALLE voorwaarden voldoet, zal het IFG deze kandidatuur doorgeven aan één van de selectieburelen die de werknemer zal oproepen voor de selectietesten.

Indien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van het project, zal het IFG de werknemer hiervan via mail op de hoogte brengen.

De Selectietesten

Eén van de toelatingsvoorwaarden is slagen voor de selectietesten.

Deze testen worden georganiseerd door diensten bekwaam op het gebied van psychologische selecties, het gaat hier om Ascento.

De selectietesten zijn onderverdeeld in psychotechnische tests, een persoonlijkheidstest en een motivatiegesprek.  Deze testen moeten aantonen dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van een student verpleegkunde EN aan het verpleegkundig profiel.

De procedure wordt opgesplitst in twee aparte delen:

 • Test 1: schriftelijke gedeelte (op de computer)

Analyse van de algemene bekwaamheid, logica en verbaal redeneervermogen via computerprogramma.

OPGELET: De kandidaten moeten slagen voor dit eerste gedeelte om te kunnen deelnemen aan de 2e test!

 • Test 2: Persoonlijkheidstest en motivatiegesprek met een psycholoog

Analyse van de motivatie en de persoonlijkheid. Onderzoek naar carrièreplanning (zal de kandidaat effectief het beroep uitoefenen na de opleiding). Bij de kandidaat vragen oproepen rond familiale, sociale, of financiële of organisatorische problemen die ze eventueel zouden kunnen tegenkomen bij het herstarten van de studies.

Voorbeelden:

 • Problemen bij het hernemen van studies als volwassenen:
  • Het verzoenen van studies met de familiale last (kinderopvang, huishouden, …)
  • Lange dagen (lange afstanden, stages, lessen en de tijd nodig voor studeren)
  • Psychologische druk voortvloeiend uit de confrontatie met jongeren
  • Psychologische druk voortvloeiend uit het feit dat men terug als stagiaire wordt behandeld, daar waar men al ervaring heeft
  • Een zeer beperkt sociaal en familiaal leven
 • Financiële moeilijkheden:
  • De schoolkosten moeten volledig door de WIO betaald worden (bv. inschrijvingskosten voor de A1 studenten, stagekledij, verplaatsingskosten die soms hoog oplopen, …)
  • Inkomensverlies door de studies (verlies van nacht- en weekendpremies)

Wie moet welke test volgen?

 • Kandidaten die zich niet eerder inschreven voor het project of die nog niet eerder slaagden voor de tests en die niet bezig zijn met een opleiding tot zorgkundige moeten Test 1 + Test 2 doen!
 • Kandidaten die reeds eerder slaagden voor de eerste test, maar die niet slaagden voor de 2de test, moeten enkel de 2de testen overdoen.
 • Werknemers die NIET eerder slaagden voor de tests, moeten beide testen herdoen!

Definitieve beslissing over de selectie

De definitieve beslissing betreffende de selectie zal door de Raad van Beheer van het IFG genomen worden in functie van het aantal inschrijvingen en beschikbare plaatsen.

BELANGRIJK: het is mogelijk dat kandidaten met een positieve test niet weerhouden worden!

Het IFG beschikt slechts over een beperkt budget. Het aantal kandidaten die slagen voor de selectietesten is vaak hoger dan het aantal beschikbare plaatsen.

De resultaten kunnen pas worden meegedeeld na de vergadering van de Raad van Beheer van het IFG.

Het IFG doet al het mogelijke om zo snel mogelijk de werknemer op de hoogte te brengen of hij geselecteerd wordt.

De werkgever krijgt eveneens een communicatie waarin te lezen staat welke werknemers geselecteerd werden en welke niet.

Nieuws in deze sector

Lancering opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) voor februari 2019

25 oktober 2018

Met genoegen melden wij u dat het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) opnieuw wordt opgestart en dit voor de opleidingen die starten in februari 2019.

U kan vanaf vandaag de selectieprocedure terugvinden en het aanvraagformulier downloaden onder de het gedeelte ‘Opleidingsproject voor verpleegkundigen’.

De inschrijvingsperiode loopt tot en met 27 november 2018, na deze datum worden er geen kandidaturen meer aanvaard.

BELANGRIJK: onvolledige aanvragen worden NIET behandeld!

U schreef zich één van de vorige jaren reeds in voor het project? U moet toch opnieuw een aanvraagformulier invullen!

OPMERKING: werknemers die zich reeds eerder in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) kandidaat gesteld hebben, die geslaagd waren voor de testen, doch niet weerhouden werden door het IFG door budgettaire redenen, dienen zich opnieuw kandidaat te stellen - indien ze alsnog interesse hebben om de opleiding te starten.

Lees aandachtig de informatieve flyer maar ook de lijst met “veel gestelde vragen door werknemers in opleiding” die u terugvindt op de website. Het IFG heeft eveneens een bijhorende affiche opgemaakt.

Meer informatie kan u bekomen op het nummer 02 250 38 54! U mag ons ook een mail versturen op het e-mailadres: ifg-finss@fe-bi.org.

Lees meerLees minder

Opleidingsproject zorgkundige - Opstart februari 2019

25 oktober 2018

We zijn blij om te melden dat het opleidingsproject zorgkundige voor het 2e schoolsemester van 2018-2019 opnieuw opgestart, dus voor een ondersteuning van het project vanaf februari 2019.

Het doel van het opleidingsproject zorgkundige is de kans bieden aan niet-verzorgend personeel om zich vanaf februari 2019 om te scholen tot zorgkundige via een deeltijds schooltraject met behoud van de basiswedde.

De werknemer zal een deel van zijn arbeidstijd worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. Het IFG financiert de vervanging van deze vrijgestelde uren.

U kan vanaf vandaag de selectieprocedure op onze website terugvinden en het aanvraagformulier downloaden.

Lees aandachtig de informatieve flyer maar ook de lijst met “veel gestelde vragen door werknemers in opleiding” die u terugvindt op de website. Het IFG heeft eveneens een bijhorende affiche opgemaakt.

De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 27 november 2018, na deze datum worden er geen kandidaturen meer aanvaard.

De beslissing van de finale selectie wordt eind december 2018 per mail gecommuniceerd, aan zowel de kandidaten als hun werkgevers.

Het aanvraagformulier bestaat uit 2 pagina’s!  Onvolledige kandidaturen worden niet verwerkt!

Meer informatie kan u bekomen op het nummer 02 250 38 54! U mag ons ook een mail versturen op het e-mailadres: ifg-finss@fe-bi.org.

Lees meerLees minder