PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Opstap naar verpleegkunde

Met het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ moedigt het Sociaal Fonds Ouderenzorg werknemers van niet-openbare woonzorgcentra aan om een diploma verpleegkunde te behalen. Op deze manier hopen we het tekort aan verpleegkundigen in onze sector terug te schroeven.

We geven werknemers de kans om in dit project te stappen en financieren het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten met een maximum van 1.000€.

Download de brochure en ontdek het aanbod voor 2018-2019.

In te dienen documenten

Wanneer? Wat?
Inschrijving (31/10/2018 ten laatste)
Tijdens het schooljaar
  • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
  • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid
  • In geval van stopzetting: evaluatieformulier
30/11/2019 (ten laatste)

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vormingouderenzorg@fe-bi.org.

Programma en opleidingsverstrekker