PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit Vorming

Onderzoek en publicaties

De Studiedienst van FeBi voert momenteel een opleidingsbehoeftenonderzoek uit, met als doel het aanpassen van ons opleidingsaanbod aan de behoeften uit de non-profitsector.

Neem contact op met de Studiedienst van FeBi voor meer informatie: Isabelle Van Houdt - Verantwoordelijke Studiedienst - isabelle.vanhoudt@fe-bi.org - 02 227 22 55