IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Doel van dit project

  • Het aantrekken van gemotiveerde en geïnteresseerde nieuwe medewerkers van buiten het paritair comité 330 naar een gekwalificeerd zorgberoep als verpleegkundige of zorgkundige, door hen een (opleidings-) contract aan te bieden bij een werkgever binnen het paritair comité 330.
  • Een antwoord bieden op het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel binnen het paritair comité 330.

Werkmethode

Het financieren van een job in de zorgsector.

Het IFG financiert een voltijdse job in de zorgsector van het paritair comité 330 voor alle kandidaten die geselecteerd worden.

Het IFG heeft een lijst met werkgevers opgesteld die deelnemen aan dit project. Deze lijst zal verstuurd worden naar de geselecteerde kandidaten.

De kandidaat contacteert één of meerdere werkgevers naar keuze uit de lijst uit voor een jobinterview.

Dit gesprek heeft twee doelen:

  • Er is sprake van een sollicitatiegesprek waarin werkgever en werknemer met elkaar kunnen kennismaken.
  • Tijdens dit gesprek zal de werkgever ook meer informatie geven over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.

Indien er een overeenkomst is tussen werkgever en werknemer:

  • kunnen werkgever en werknemer in opleiding overgaan tot het opmaken van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met clausule van het project) binnen het PC 330. De arbeidsovereenkomst start op de eerste schooldag. De werkgever zorgt ervoor dat de indienstneming arbeidsrechtelijk zonder moeilijkheden of gevaren voor de kandidaat verloopt.
  • kan de geselecteerde kandidaat zijn opzeg optekenen bij zijn ‘huidige’ werkgever.
  • bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn kan de werknemer in opleiding terecht bij één van de syndicale afgevaardigden.

Let op! Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!

Het gaat over een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De werknemer in opleiding ontvangt het volgende loon:

  • De kandidaat die start met de opleiding tot zorgkundige of die in een eerste jaar verpleegkunde start, wordt uitbetaald aan loonbarema 1.26/CAT 10. Dit komt neer op een bruto maandloon (incl. haardtoelage) van €2103,13.  Vanaf het 2e jaar verpleegkunde gaat de werknemer over naar loonbarema 1.35/CAT 11 aan één jaar anciënniteit. Dit staat gelijk aan een bruto maandloon (incl. haardtoelage) van €2358,93.
  • De anciënniteit groeit verder aan tijdens de volledige duur van de opleiding.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij de syndicale afgevaardigden of bij de werkgever waar de werknemer solliciteert.

Het IFG zal het loon financieren dat voortkomt uit deze arbeidsovereenkomst en dit gedurende de hele opleiding. Elke geselecteerde kandidaat krijgt een studiebeurs van €1200 voor het eerste schooljaar. Deze studiebeurs kan gebruikt worden voor de financiering van de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

En een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige

De kandidaat die geselecteerd wordt, volgt een voltijdse opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige.

De geselecteerde kandidaat wordt vanaf de eerste schooldag tot het einde van het schooljaar vrijgesteld van werk bij de nieuwe werkgever om de opleiding te volgen. Toch ontvangt hij of zij het hele jaar door een loon en dit gedurende de hele opleiding.

Enkel tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden wordt de kandidaat effectief enkele weken tewerkgesteld bij zijn of haar werkgever en neemt het jaarlijks verlof op.

De stages gaan zoveel mogelijk bij de werkgever door, in samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen. Vooral de keuzestage in het laatste jaar komt hiervoor zeker in aanmerking.

Nieuws in deze sector

PentaPlus: alle modules zijn nu beschikbaar!

04 november 2020

PentaPlus is het project waar zorgkundigen uit de sector gratis de 5 verpleegkundige handelingen (uit het KB van 27 februari 2019) kunnen aanleren, en dat via een modern, toegankelijk online leerplatform.

We zijn verheugd u te mogen informeren dat vanaf heden alle modules voor het PentaPlus-project beschikbaar zijn op het online platform!

Ontdek de procedure en modaliteiten

Lees meerLees minder

PentaPlus: 5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen

25 mei 2020

We zijn verheugd u te mogen informeren dat vanaf heden het PentaPlus-project beschikbaar is!

Via PentaPlus kunnen zorgkundigen uit de sector gratis de 5 verpleegkundige handelingen aanleren, en dat via een modern, toegankelijk online leerplatform.

Ontdek de procedure en modaliteiten hier.

Lees meerLees minder