IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

De aanvraag

De werknemer die geïnteresseerd is in het project en die voldoet aan de voorwaarden, moet zich via het online inschrijvingsformulier inschrijven.

Ook diegenen die reeds de selectietesten meededen, maar die niet weerhouden werden één van de voorgaande jaren moeten opnieuw een aanvraagformulier invullen indien zij hun kandidatuur willen behouden.

Aanvragen die onvolledig zijn worden niet verwerkt! Ook het schoolgedeelte op het aanvraagformulier moet reeds ingevuld worden door de school waar je jouw opleiding wil volgen.

Het IFG controleert de aanvraag aan de hand van de selectievoorwaarden. 

Indien de werknemer aan alle voorwaarden voldoet, zal het IFG deze kandidatuur doorgeven aan één van de selectieburelen die de werknemer zal oproepen voor de selectietesten.  

Indien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van het project, zal het IFG de werknemer hiervan via mail op de hoogte brengen.

De selectietesten

Eén van de toelatingsvoorwaarden is slagen voor de selectietesten.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Deze testen worden georganiseerd door diensten bekwaam op het gebied van psychologische selecties:

 • Nederlandstalige tests: Solvus
 • Franstalige tests: Solvus
 • Duitstalige tests: ADG

De selectietesten zijn onderverdeeld in psychotechnische tests en een psychologisch gesprek. Deze testen moeten aantonen dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van een student verpleegkunde en aan het verpleegkundig profiel.

Heb je toch nood aan extra oefeningen?
Ga dan zeker naar de website van:

De procedure wordt opgesplitst in twee aparte delen:

 • Test 1: Psychotechnische test (online op de computer)
  Analyse van de algemene bekwaamheid, logica en verbaal redeneervermogen via een computerprogramma. 
  Opgelet! De kandidaten moeten slagen voor dit eerste gedeelte om te kunnen deelnemen aan de tweede test!

   
 • Test 2: Psychologisch gesprek
  Analyse van de motivatie en de persoonlijkheid. Onderzoek naar carrièreplanning (zal de kandidaat effectief het beroep uitoefenen na de opleiding). Bij de kandidaat vragen oproepen rond familiale, sociale, of financiële of organisatorische problemen die ze eventueel zouden kunnen tegenkomen bij het herstarten van de studies.

  Voorbeelden:
 • Problemen bij het hernemen van studies als volwassene:
  • Het verzoenen van studies met de familiale last (kinderopvang, huishouden, …).
  • Lange dagen (lange afstanden, stages, lessen en de tijd nodig voor studeren).
  • Psychologische druk voortvloeiend uit de confrontatie met jongeren.
  • Psychologische druk voortvloeiend uit het feit dat men terug als stagiaire wordt behandeld, daar waar men al ervaring heeft.
  • Een zeer beperkt sociaal en familiaal leven.
 • Financiële moeilijkheden:
  • De schoolkosten moeten volledig door de WIO betaald worden (bv. inschrijvingskosten voor de A1 studenten, stagekledij, verplaatsingskosten die soms hoog oplopen, …).
  • Inkomensverlies door de studies (verlies van nacht- en weekendpremies).

Wie moet welke test volgen?

 1. Beide testen

Kandidaten die:

 • nog moeten starten met hun opleiding tot verpleegkundige en
 • zich nog niet eerder inschreven voor het project en
 • nog niet eerder slaagden voor de eerste test (psychotechnische test).

of

 • meer dan vier jaar voor de aanvraag een deel van de opleiding tot verpleegkundige afwerkten en
 • zich nog niet eerder inschreven voor het project en
 • nog niet eerder slaagden voor de eerste test (psychotechnische test).
 1. Enkel test 2, het psychologisch gesprek

Kandidaten die:

 • in een vorig jaar slaagden op de eerste test (psychotechnische test).
 • in de laatste vier jaar voor de huidige aanvraag minstens een volledig jaar van de opleiding positief afwerkten (module initiatie en basis binnen de graduaatsopleiding, 60 studiepunten binnen de Bacheloropleiding)
  en die toelating krijgen van de school waar ze zich willen inschrijven om in een tweede, derde of vierde jaar verpleegkunde te starten. Dit moet duidelijk aangegeven worden op het schoolgedeelte van het inschrijvingsdocument!
  Opgelet! H
  et IFG houdt geen rekening met vrijstellingen gegeven door de school om een kandidaat vrij te stellen van de eerste test (psychotechnische test).
 • in een vorig jaar slaagden voor de beide selectietesten, maar die niet geselecteerd konden worden voor het project. Het IFG selecteert steeds de kandidaten met de hoogste scores op de selectietesten. De kandidaat kan ervoor kiezen om de vorige score proberen te verbeteren. De score op de laatste test wordt behouden, ook als deze lager uitvalt!

Definitieve beslissing over de selectie

De definitieve beslissing over de selectie wordt door de Raad van Beheer van het IFG genomen in functie van het aantal inschrijvingen en de beschikbare plaatsen.

Belangrijk! Het is mogelijk dat kandidaten met een positieve test niet geselecteerd worden!
Het IFG beschikt slechts over een beperkt budget. Het aantal kandidaten die slagen voor de selectietesten is vaak hoger dan het aantal beschikbare plaatsen.

De selectie kan pas worden meegedeeld na de vergadering van de Raad van Beheer van het IFG.

Het IFG doet al het mogelijke om zo snel mogelijk de werknemer op de hoogte te brengen.

De werkgever krijgt eveneens een communicatie waarin te lezen staat welke werknemers geselecteerd werden en welke niet.