PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Eénmalige aanmoedigingspremie 2020 - context

De federale regering heeft haar goedkeuring gegeven om het Protocolakkoord van 18/11/2020 uit te voeren. Hierin hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de sector Thuisverpleging beslist de éénmalige aanmoedigingspremie van €985 bruto toe te kennen aan het personeel van deze sector. Het beheer van de financiering gebeurt via de Kamer Thuisverpleging. Hiervoor wordt het budget van 2020 van het Zorgpersoneelsfonds aangewend.

Wie heeft recht op deze premie en hoe wordt deze berekend?

 • elke loontrekkende (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de sector thuisverpleging die ressorteert onder het PC 330.01.30, ook het interim-personeel tewerkgesteld binnen deze sector;
 • uitzonderlijke premie per werknemer (éénmaal per werknemer) van €985 bruto voor een voltijdse tewerkstelling gedurende de referteperiode  van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020 (op basis van bezoldigde arbeidstijd en bezoldigde gelijkgestelde prestaties - deze kunnen enkel worden aangevuld met tijdelijke werkloosheid - Covid-19-quarantaine);
 • werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze premie;
 • betaalde gepresteerde overuren en bijkomende uren worden mee in rekening gebracht zonder de arbeidstijd van een voltijdse werknemer te overschrijden;
 • pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode;
 • door de werkgever aan de werknemer te betalen vóór 31/12/2020. De premie kan worden toegevoegd aan het forfaitaire deel van de eindejaarspremie indien mogelijk.

Wat moet u doen als werkgever?

De financiering van de premie wordt beheerd door de Kamer Thuisverpleging.

Via een online enquête wordt aan de instellingen van de Thuisverpleging een verklaring op eer opgevraagd. De enquête wordt afgesloten op 1/4/2021. Tot 31/03/2021 kan u de financiering van de premie aanvragen.

U kan de verklaring op eer hier inkijken om u voor te bereiden.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:

 • het aantal VTE waarvoor de premie werd berekend
 • het berekend en betaald bedrag van de aanmoedigingspremie (bruto)
 • de effectieve patronale RSZ betaald op deze premie
 • de betaalde premie (exclusief BTW) via het interimkantoor voor de interim-arbeid

De werkgever voegt in de enquête als bewijsstuk volgende documenten toe:

 • een rapport of attest toe van het sociaal secretariaat of de individuele rekening(en) van 2020 van de werknemer(s) waarop deze premie (bruto) en de patronale RSZ afzonderlijk wordt vermeld.
 • voor de premie van het interim-personeel wordt de factuur van het interimkantoor toegevoegd.

De toekenning van de aanmoedigingspremie dient te worden besproken op het intern overlegorgaan van de instelling. Het verslag van deze bespreking wordt toegevoegd aan de verklaring op eer via de online enquête.

Indien de instelling niet beschikt over een intern overlegorgaan, worden de verklaring op eer en de bewijsstukken gemaild naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per verschillende vakbond). Het mailadres van de Kamer [email protected] wordt in cc opgenomen.

Een voorschot van 80% wordt berekend en betaald in december 2020. Dit gebeurt op basis van het meest recente statistisch arbeidsvolume in VTE (1ste kwartaal 2020) voor de instellingen waarvoor het dossier van de afrekening IFIC 2018 correct werd ingediend. Dit voorschot wordt verrekend bij de verwerking van uw verklaring op eer.

De afrekening wordt gemaakt na ontvangst en controle van de verklaring op eer. De afrekening wordt betaald uiterlijk op 30 april 2021.

Samengevat

 • Vul uiterlijk op 31 maart 2021 de verklaring op eer in via de online enquête en voeg alle noodzakelijke bijlagen (bewijsstukken + verslag van het intern overlegorgaan) toe. U kan deze verklaring hier inkijken om u voor te bereiden.
 • Indien u niet beschikt over een intern overlegorgaan (Ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk en/of syndicale delegatie), mailt u de verklaring op eer en de bewijsstukken naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per verschillende vakbond). Het mailadres van de Kamer, [email protected], wordt in cc opgenomen.

U vindt alle wettelijke bepalingen in: De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 14 december 2020

Nieuws in deze sector

29/11/2022 - 25 jaar maribel

28 juni 2022

De vzw’s Apef, FeBi en VSPF nodigen je graag uit op het 25-jarig bestaan van de Sociale Maribel.

De receptie vindt plaats op dinsdag 29 november 2022 in het BluePoint-gebouw in Brussel.

Samen zullen we even terugblikken en zien wat we bereikt hebben. Vervolgens zullen we vooruitkijken naar de uitdagingen en kansen voor de toekomst.

De ministers Dermagne en Vandenbroucke zullen ons vereren met hun aanwezigheid.

Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Lees meerLees minder

17/06/2022 - Webinar: Zelfzorg, ook mijn zorg

13 mei 2022

Als je goed voor jezelf zorgt, kun je beter voor anderen zorgen. Maar hoe doe je dat: beter voor jezelf zorgen? Zeker op de werkvloer kan dit soms een hele uitdaging zijn.

Tijdens dit interactief webinar krijg je de kans om even stil te staan bij wat jij nodig hebt om beter voor jezelf te zorgen. Wat zijn jouw eigen stress-signalen? En hoe kan je deze signalen gebruiken om tot zelfzorg te komen? Wat zijn jouw grenzen en hoe maak je deze kenbaar aan jouw omgeving? Je krijgt inzicht in jouw energiegevers en energievreters om zo jouw stress te verminderen.

Marieke Impens is al sinds 2009 aan de slag bij The Human Link en is er sinds 2021 medezaakvoerder. Ze startte haar professionele carrière als theoretisch psycholoog en behaalde een getuigschrift in de neuropsychologie. In 2011 haalde ze haar postgraduaat Gedragstherapie aan de KULeuven. Haar focus ligt enerzijds op het professionaliseren en het uitbouwen van de expertise in The Human Link. Daarnaast blijf ze ook gebeten om zowel bedrijven als particulieren zelf te ondersteunen waar mogelijk. Ze is ook erkend supervisor binnen de gedragstherapie en kan zo haar expertise en know how doorgeven aan collega’s.

Schrijf je hier in!

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!