home  > Vorming

Communicatie met de familie van de bewoner/patiënt/cliënt

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden.

Doelstelling

De familie is zeer belangrijk voor de zorgvrager. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden. In deze vorming bekijken we hoe je als zorgverlener omgaat met de familie vanuit de principes van verbindende communicatie.

Programma

In de vormingen wordt een blik geworpen op:

  • Het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt
  • Op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties
  • Communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met feedback

Werkvorm & Methodiek

We werken op een interactieve manier vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden, casusbespreking en ervaringsopdrachten. De deelnemers krijgen de ruimte om eigen casussen in te brengen en eigen ervaringen in te brengen in de groep.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM20N007 Vormingscentrum HIVSET vzw Hivset Turnhout Herentalstraat 70, 2300 Turnhout 22/10/2020