home  > Vorming

Smart met je phone en tablet

Doelgroep

Deze opleiding is er voor iedereen die (weldra) met een smartphone of tablet zal moeten kunnen werken, maar zich hier nog wat onzeker bij voelt. We richten de opleiding heel laagdrempelig in. Ook deelnemers die nog nooit met een smartphone of tablet hebben gewerkt, kunnen dus aansluiten.

Inhoud

In deze opleiding leren we je stap voor stap de basisinstellingen kennen en gebruiken. Je leert allerlei handelingen aan zoals: typen, swipen, verslepen, selecteren, bewaren, delen … Je leert de wereld van de apps kennen: wat is een app? Hoe gebruik ik zoiets? Welke zijn nuttig? Je leert je connecteren met de Wifi-verbinding. Ook het opzetten van een hotspot en het uitwisselen van informatie tussen verschillende apparaten en platformen komt aan bod!

Doelstelling

  • De belangrijkste basisinstellingen van een smartphone/tablet kennen.
  • Basishandelingen kunnen uitvoeren zoals typen, swipen, verslepen, selecteren, bewaren en delen.
  • Een app kunnen installeren.
  • Kunnen connecteren met Internet en andere apparaten.
  • Info uitwisselen tussen verschillende apparaten via bluetooth.
  • Zich zekerder voelen bij het gebruiken van smartphone en tablet.

Aanpak

Deze opleiding wordt zeer laagdrempelig opgebouwd. De focus ligt op het zelf mogen uitproberen van de verschillende opties en handelingen. We maken de opleiding graag zo concreet mogelijk en op de realiteit toepasbaar voor jullie. Daarom vragen we jullie om op voorhand mee te geven welke functies, apps of toepassingen jullie moeten kunnen gebruiken.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Adres Datum
DIG20VF001 I-Diverso Oudaan 16, Antwerpen 19/06/2020 & 25/06/2020