home  > Vorming

Basisopleiding palliatieve zorg - psychosociale ondersteuning

Doelgroep

Alle medewerkers die in contact komen met palliatieve zorg en hier meer inzicht in willen verkrijgen.

Doelstelling

Medewerkers kennis laten maken met palliatieve zorg. Een antwoord bieden op vragen zoals: wat is palliatieve zorg? Hoe is het georganiseerd in Vlaanderen? Hoe kan ik de palliatieve patiënt en diens familie zo goed mogelijk ondersteunen vanuit mijn eigen functie? Wat zijn aandachtspunten in een palliatieve zorgsituatie?

Inhoud

Vanuit een basiskader kijken we eerst naar de organisatie van palliatieve zorg. Wat houdt palliatieve zorg in en hoe is het georganiseerd in Vlaanderen. We bespreken ook enkele begrippen eigen aan palliatieve zorg. Daarna gaan we in op de psychosociale ondersteuning van patiënt en diens familie. Welke emoties kom je tegen? Hoe kan je hier ondersteuning bij bieden? Wat betekent het voor de omgeving om te zorgen voor een ongeneeslijke zieke? Welke sociale veranderingen kunnen het palliatief ziek zijn met zich meebrengen? We sluiten af met een interactieve quiz om nog enkele stellingen onder de aandacht te brengen.

Werkvorm & Methodiek

De vormingen zijn opgebouwd vertrekkende vanuit een PowerPointpresentatie. Er wordt daarnaast gewerkt met oefeningen, casussen en stellingen zodat het interactieve karakter van de opleiding gewaarborgd is. Eigen ervaringen van cursisten krijgen zeker ruimte.

Ter info : Enkel het tweede lesmoment (namiddag eerst lesdag) is verschillend van PAZ20N002.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
PAZ20N003 PANAL vzw Panal vzw  Waversebaan 220, 3001 Heverlee 19/11/2020,  26/11/2020