home  > Vorming

Verbindend samenwerken op afstand

Doelstelling

  • Je erkent dat de reden/aanleiding voor op afstand werken een impact heeft op de werking.
  • Je kan stilstaan met je team bij wat er is en/of geweest is zodat je plaats kan maken om stappen te zetten bij een heropstart of ‘normalisering’ van taken.
  • Je hebt kennis van de principes van Verbindende Communicatie om je meer te kunnen verbinden met anderen én met jezelf.
  • Je hebt zicht op de noden van je team als geheel en op de noden van verschillende teamleden als je niet allemaal op dezelfde locatie werkt.
  • Je hebt ervaren dat ook tussen vreemden (die deelnemen aan dezelfde cursus) een zekere mate van verbondenheid kan ontstaan online en je kan een aantal technieken toepassen in je eigen team op afstand.
  • Je krijgt inspiratie om je teamleden meer met elkaar in verbinding te brengen op een manier die voor hen en jezelf voldoening geeft.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Wij kijken naar de aanleiding van het afstandswerken en de impact hiervan op onder meerarbeidsvreugde. Wat maakt dat mensen komen werken en in hoeverre speelt het sociale contact hierbij een rol? Hoe kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan hetgeen mensen belangrijk vinden in hun job?
Er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen: sommige mensen kunnen heel goed thuis werken, voor anderen is dit moeilijker. Dit kan te maken hebben met wat zij belangrijk vinden, maar ook met praktische omstandigheden als werkruimte, andere mensen in huis, ... Mensen hebben dus een ideale manier om tot resultaat te komen. Door de bril van Verbindende Communicatie betekent dit: mensen hebben verschillende strategieën om tot hetzelfde doel tekomen. Hoe stuur je het gesprek hierover aan zodat de nadruk ligt op het gemeenschappelijke?
Door op afstand te werken mis je als leidinggevende, maar ook als collega’s onderling heelwat informatie over de persoon als geheel. Hierdoor is het soms moeilijk om je te herkennen
in de ander en kunnen we vaak minder van elkaar verdragen. Wat zijn praktische tips enaandachtspunten om deze leegte in te vullen? Hoe hou je authentiek contact? Op welke manier
hebben andere organisaties dit de afgelopen tijd overbrugt?
De principes van Verbindende Communicatie en meer bepaald empathisch luisteren wordt aangebracht en ingeoefend om ook de boodschap te horen achter hetgeen gezegd wordt en om zo tot meer verbinding en meer begrip te komen.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WIT025 Impuls Online Online 01/04/2022