home  > Vorming

Niet (meer) in het rood: hoe geef ik mijn grenzen aan op een gepaste manier?

Doelstelling

Deze workshop is er op gericht om te kijken en te luisteren naar verschillende ervaringen van hoe mensen kijken naar grenzen kunnen aangeven. De deelnemers leren bewust stilstaan bij hun grenzen. Wanneer ga je in het rood? Hoe ga je hiermee om?
In deze workshop gaan deelnemers ook bij zichzelf na wat hen energie geeft en wat energie neemt om van hieruit zicht te krijgen op hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen de kans om ervaringen te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. Deelnemers leren dichter bij zichzelf te komen, hun persoonlijke alarmbelletjes te (her)kennen en van hieruit te communiceren naar de buitenwereld op een gepaste manier.

Doelgroep

Mensen die wel wat weten zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken, maar zichzelf ‘ja’ horen zeggen. Ze aanvaarden extra werk, ook al hebben ze er geen tijd voor. Ze vermijden conflictsituaties.

Inhoud

De volgende punten staan op de agenda:

  • Ervaringen delen: Hoe grenzen aanvoelen en deze aangeven?
  • Connecteren en bewust worden van het eigen energieniveau: wat zijn mijn energiegevers en energienemers en wat vertellen deze over mezelf? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn batterijen niet leeglopen?
  • Het belang van communicatie: hoe op een gepaste, fijn afgestemde manier leren communiceren. Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, andere aanpak, ... en kan ik dit op een niet-reactieve manier verwoorden?
  • Wat neem ik mee naar mijn werkveld?

Let op: deze vorming bestaat uit 2 delen. Een halve dag in groep + een individueel moment van een half uur

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL015 Mentor vzw Online Online

In groep: 09/11/2022

Individueel moment van half uur:
23/11/2022