home  > Vorming

Nazorg voor medewerkers bij crisissituaties

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan de deelnemers de mogelijkheden verkennen om medewerkers passend te ondersteunen na een crisissituatie, op middellange en langere termijn, zodat ze zich verder met (her)nieuwde energie kunnen engageren.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers en teamleden uit de zorg.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Crisissen of ingrijpende gebeurtenissen: omschrijving - soorten - verloop – effecten
  • Stress: soorten – gevolgen
  • Mijn rol, mijn mandaat: duidelijk? Formeel en/of informeel - individueel en/of collectief
  • (H)erkennen noden/behoeften van medewerkers
  • Mogelijke valkuilen
  • Waar ga ik zelf mee aan de slag: persoonlijk actieplan
  • Welke aanbevelingen neem ik mee naar mijn team, leidinggevende, organisatie, ...

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL017 Anker vzw Online Online 15/06/2022
29/06/2022