home  > Vorming

Delen van ervaringen - Kom op verhaal

Doelstelling

De deelnemers gaan hun ervaringen delen uit de crisisperiode om zo zorg te geven aan wie zo hard gezorgd heeft en draagkracht te genereren om verder te gaan.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor zorg- en hulpverleners die in de coronacrisis het beste van zichzelf gaven.

Inhoud

Kwadraet biedt - vanuit hun achtergrond van coachen en groepswerk - jou de ruimte om op verhaal te komen. Je kan in groep je gedachten en je gevoel delen. Je hoort hoe het bij anderen is. Om elkaar te waarderen in wat het beste was dat je kan doen, in wat elk over zichzelf leert. In wat je bij jezelf ontdekt aan talent, waarden en aspiraties, aan kijk op het leven. Maar bovenal om bij elkaar te zijn, om stil te staan, om samen op verhaal te komen en even niets te moeten.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22WEL019 Kwadraet 3Vision Rijdende Artillerielaan 5, 3000 Leuven 13/05/2022