home  > Vorming

Omgaan met agrrr..essie en conflicten als hulpverlener

Doelgroep

Voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn.

Doelstelling

 • Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.
 • Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agres­sieve situaties.
 • Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

Programma

 • Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal?
  • Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen conflicthanteringsstijl.
  • Hoe zelf niet agressief overkomen?
 • Hoe omgaan met agressie?
  • Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet?
  • Zelfbeschermende en kalmerende technieken.
 • Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken:
  • Stappenplan + oefenen

De methodieken spelen in op de verschillende leerstijlen van KOLB door concrete ervarings­uitwisseling af te wisselen met reflectie, theorie en audiovisueel materiaal. De opleiding is zeer praktijkgericht met oefeningen en dvd-materiaal, dit in combinatie met rollenspelen aan de hand van casussen.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
AGR19N003 IDEWE IDEWE
LEUVEN

Interleuvenlaan 58, 3000 Leuven

07/05/2019
21/05/2019
AGR19N002 IDEWE IDEWE
Antwerpen

Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen

12/09/2019
27/09/2019