home  > Vorming

Werkbaar werk en omgaan met stress en burn-out

Doelstelling

Werknemers leren aan de hand van 'het huis van het werkvermogen' dat werkbaar werk en mentale veerkracht een evenwichtige balans inhoudt tussen individuele persoonskenmerken enerzijds en de vereisten van het werk anderzijds. Aan het einde van de opleiding wordt met de deelnemer een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan opgemaakt om deze balans in evenwicht te houden en voor zichzelf 'werkbaar werk' te definiëren en waar mogelijk aan te pakken.

Programma

Werknemers bouwen hun eigen huis van werkvermogen: elke verdieping staat voor een thema dat verder uitgediept wordt (werk, waarden en normen, competenties, gezondheid). Op basis van deze inzichten maken we de balans werk-privé op. Dit mondt uit in een persoonlijk ontwik­kelings- en actieplan voor elke werknemer.

Tijdens het bouwen van de verschillende niveaus of verdiepingen van hun persoonlijke huis wordt extra cement aangeleverd omtrent stress en burn-out. Hiermee willen we stress en burn-out in een arbeidscontext aanbieden en niet in een therapeutische context.

Werkvorm & Methodiek

Tijdens deze opleiding worden de thema's verwerkt door gebruik van verschillende werkvor­men zoals spelvormen, visuele voorstelling van een opbouwend proces (huis van werkvermo­gen) klasgesprekken, onderwijsleergesprekken, individuele vragenlijsten of testjes en diverse individuele en groepsoefeningen.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
BNO20N004 Vokans vzw Brugge

Baron Ruzettelaan 1
8000 Brugge

12/11/2020,
19/11/2020