home  > Vorming

Omgaan met stress

Doelstelling

  • Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, gevol­gen, proces van toenemende stresssignalen die kunnen leiden tot burn-out.
  • Medewerkers worden zich bewust van eigen stressignalen en deze van collega's, hun eigen manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde stressoren.
  • Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en krijgen enkele handvatten om de eigen stress de baas te kunnen door voldoende zelfzorg in te bouwen en bewust te worden van de eigen manier om met stress om te gaan.

Programma

  • Soorten stress in de hulpverlening die aandacht vragen
  • Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out? Wie loopt een verhoogd risico?
  • Hoe kan ik signalen van stress en burn-out herkennen?
  • Hoe ga ik in dialoog met collega's en team bij stress-signalen?
  • Verkennen van de eigen stresscopingsstijl
  • Irrationele gedachten en omgaan met druk en verwachtingen als hulpverlener
  • Welke tips kunnen helpen om gezonde veerkracht te behouden en te versterken?

Er wordt in een eerste deel gebruik gemaakt van vraag en antwoord en in een tweede deel over zelfzorg worden kaartjes met tips en reflectieoefeningen gebruikt.

De achtergrond en de tips worden in spelvorm via een spelbord en dobbelsteen per groep van 5 personen aangebracht met ruimte voor dialoog en uitwisseling van eigen voorbeelden zodat er voor voldoende afwisseling wordt gezorgd.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
STR19N001 IDEWE

IDEWE
LEUVEN

Interleuvenlaan 58, 3000 Leuven 23/04/2019