home  > Vorming

Cursus eerstehulp in een bedrijf

Doelgroep

Deze opleiding is voor werknemers die vanuit hun professioneel kader gehouden zijn eerste hulp te bieden op de werkvloer. De (externe) preventieadviseur van het werk is gehouden een risicoanalyse te maken voor uw organisatie. De organisatie van bedrijfseerstehulp maakt daar onderdeel van uit.

Op basis van zijn analyse zal hij adviseren wat op betreffende werkplek precies nodig is. Bijvoorbeeld een bedrijfseerstehulpverlener per vestiging en per ploeg.

Hoewel deze opleiding voor sommigen een verplichting is, volgen heel veel mensen deze ook uit interesse, onder andere omdat ze het volledigste is, en omdat de bijscholingen het brevet bestendigen.

Vanaf 18 jaar.

Programma

De cursus bedrijfseerstehulp is de basiscursus. De deelnemers krijgen een diepgaande oplei­ding in alle eerstehulptechnieken en -vaardigheden die in een werkomgeving van belang zijn. Ook preventie van ongevallen en veiligheid komen aan bod.

Na de opleiding krijgt elke deelnemer een individuele evaluatie (ongeveer een kwartier per deelnemer). Aan de cursus is een examen verbonden. Als je slaagt voor het examen krijg je een brevet dat voldoet aan de wettelijke vereisten en erkend is door de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Adres Data

SEC19N001

Rode Kruis Vlaanderen Dirk Martensstraat 11, 8200 Sint- Andries 09/09/2019
19/09/2019
30/09/2019