PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is een subsidieproject?

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan een financiering (subsidie) van het Sociaal Fonds aanvragen voor een vorming die door een derde wordt georganiseerd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds voorziet in financiële tussenkomst in de volgende vier gevallen:

 • Groepsbegeleiding: optimaliseren van het functioneren van een team door professionele begeleiding. We maken onderscheid tussen supervisie (begeleiding door een begeleider) en intervisie (samenbrengen van werknemers met dezelfde functie, eventueel uit verschillende instellingen, die kennis en ervaringen uitwisselen).

Let op: De begeleiding moet worden uitgevoerd door een externe professionele begeleider. Audits, individuele coaching, tutoring, evaluaties, ... komen niet in aanmerking.

 • Vormingsprojecten: De instelling organiseert zelf vormingen op maat door gebruik te maken van een externe lesgever.
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld : een opleiding of studiedag georganiseerd buiten uw instelling.
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld online vorming: online vormingen die buiten de organisatie worden gevolgd.
  • Het kan dus gaan om een klassieke e-learning vorming (online en afstandsonderwijs), virtuele lessen, webinars seminars / online conferenties), een MOOC (gratis online cursussen open voor een oneindig aantal deelnemers, maar waarvoor de certificatie soms betalend is), ... Vormingsuren kunnen plaatsvinden op de werkplek of thuis, maar worden nog steeds beschouwd als werkuren.

Financiële tussenkomst

 • Groepsbegeleiding: De maximale financiële steun bedraagt €130/uur, alle kosten inbegrepen, met een maximum van 25 uur of 30 uur vanaf 6 werknemers.
 • Vormingsprojecten op maat: De maximale financiële bijdrage is €25 per uur per deelnemer, met een plafond van €250 per uur per groep, alle kosten inbegrepen.
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld: maximaal €25/uur per deelnemer alle kosten inbegrepen
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld online vorming: maximaal €25/uur per deelnemer alle kosten inbegrepen

Hoe een aanvraag indienen?

 • Neem even de richtlijnen door waarin alle voorwaarden en praktische modaliteiten toegelicht worden.
 • Download het aanvraagformulier
 • Breng uw werknemers op de hoogte van de vormingsinitiatieven. Een dossier zal enkel in overweging worden genomen indien de werknemers geïnformeerd worden over onze opleidingsacties, al dan niet via een sociaal overlegorgaan. Vul het bewijsdocument van sociaal overleg in op het einde van het aanvraagformulier en stuur deze terug bij elke nieuwe subsidieaanvraag.

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag in tot 60 kalenderdagen na de start van de opleiding. Opgelet: wij raden u aan om uw aanvraag zo snel mogelijk te verzenden om het antwoord van het Fonds te kennen vóór de start van de vorming of begeleiding.
 • Wij sturen je via mail een ontvangstbevestiging.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de vijf weken een antwoord.
 • Na het project bezorg je ons de nodige bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling.

Bewijsstukken

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten:

Nieuws in deze sector

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!