PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is een subsidieproject?

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan een financiering (subsidie) van het Sociaal Fonds aanvragen voor een vorming die door een derde wordt georganiseerd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds voorziet in financiële tussenkomst in de volgende vier gevallen:

 • Groepsbegeleiding: optimaliseren van het functioneren van een team door professionele begeleiding. We maken onderscheid tussen supervisie (begeleiding door een begeleider) en intervisie (samenbrengen van werknemers met dezelfde functie, eventueel uit verschillende instellingen, die kennis en ervaringen uitwisselen).

Let op: De begeleiding moet worden uitgevoerd door een externe professionele begeleider. Audits, individuele coaching, tutoring, evaluaties, ... komen niet in aanmerking.

 • Vormingsprojecten: De instelling organiseert zelf vormingen op maat door gebruik te maken van een externe lesgever.
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld : een opleiding of studiedag georganiseerd buiten uw instelling.
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld online vorming: online vormingen die buiten de organisatie worden gevolgd.
  • Het kan dus gaan om een klassieke e-learning vorming (online en afstandsonderwijs), virtuele lessen, webinars seminars / online conferenties), een MOOC (gratis online cursussen open voor een oneindig aantal deelnemers, maar waarvoor de certificatie soms betalend is), ... Vormingsuren kunnen plaatsvinden op de werkplek of thuis, maar worden nog steeds beschouwd als werkuren.

Financiële tussenkomst

 • Groepsbegeleiding: De maximale financiële steun bedraagt €130/uur, alle kosten inbegrepen, met een maximum van 25 uur of 30 uur vanaf 6 werknemers.
 • Vormingsprojecten op maat: De maximale financiële bijdrage is €25 per uur per deelnemer, met een plafond van €250 per uur per groep, alle kosten inbegrepen.
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld: maximaal €25/uur per deelnemer alle kosten inbegrepen
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld online vorming: maximaal €25/uur per deelnemer alle kosten inbegrepen

Hoe een aanvraag indienen?

 • Neem even de richtlijnen door waarin alle voorwaarden en praktische modaliteiten toegelicht worden.
 • Download het aanvraagformulier
 • Breng uw werknemers op de hoogte van de vormingsinitiatieven. Een dossier zal enkel in overweging worden genomen indien de werknemers geïnformeerd worden over onze opleidingsacties, al dan niet via een sociaal overlegorgaan. Vul het bewijsdocument van sociaal overleg in op het einde van het aanvraagformulier en stuur deze terug bij elke nieuwe subsidieaanvraag.

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag in tot 60 kalenderdagen na de opleiding. Opgelet: wij raden je aan om jouw aanvraag zo snel mogelijk te verzenden om het antwoord van het Fonds te kennen vóór de start van de vorming of begeleiding.
 • Wij sturen je via mail een ontvangstbevestiging.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de vijf weken een antwoord.
 • Na het project bezorg je ons de nodige bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling.

Bewijsstukken

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten: