PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Submenu tonen Submenu verbergen

Financiering van de verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie 2022

Deze financiering is enkel bestemd voor de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

De jaarlijkse verhoging van € 400/VTE van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie werd vastgelegd in de CAO van 13 juni 2022. U vindt deze CAO op onze website hier.

Wij verwijzen naar de wettelijke bepalingen van de CAO’s voor de berekening van de eindejaarspremie. Uw sociaal secretariaat kan u hierbij helpen. 

Het Fonds Sociale Maribel 330 – Kamer 5 staat in voor de jaarlijkse financiering van deze verhoging.

Hoe berekent de Kamer de financiering van deze verhoging in 2022 voor uw instelling?

Het brutobedrag van de verhoging bedraagt € 400 x 1,1058 (index oktober 2022 122,22 / index oktober 2021 110,53) en wordt verhoogd met 34,45% forfaitaire patronale RSZ bijdragen.

Voor 2022 bedraagt de financiering € 594,68 per VTE.

Deze tussenkomst wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal VTE van uw instelling.

De Kamer gebruikt de VTE van de referteperiode jaar -1. Voor 2022 is dit de periode 01/01/2021 t.e.m. 30/9/2021. Dit zijn de meest recente cijfers waarover de Kamer beschikt.

De Kamer berekent en betaalt jaarlijks deze financiering aan de instellingen in november/december.

 

Nieuws in deze sector

Extranet Maribel

25 november 2022

Heeft jouw organisatie werknemers in dienst via het Maribelfonds?
Je kan jouw toekenningsdossier bij het Maribelfonds vanaf nu 24/7 opvolgen via het Extranet Maribel.

Deze portaalomgeving is er voor alle instellingen die een toekenningsdossier hebben en een QBis invullen in de DmfA voor hun werknemers ten laste van het Fonds.
Via het Extranet Maribel kan je:

  • Jouw dossiers raadplegen
  • Documenten en informatie doorsturen en ontvangen in verband met het beheer van jouw dossiers

Hoe krijg je toegang tot het Extranet?
Vanaf volgende week zullen we het Extranet gefaseerd uitrollen. Dit zal, gezien het grote aantal organisaties, verspreid gebeuren over een drietal weken. Hou dus jouw mailbox in de gaten!

 

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

  • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
  • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
  • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
  • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

  • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
  • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!