PC 330 | Ziekenhuizen Maribel | Kamer 1

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van de maatregel Bijkomend Verlof?

Een instelling in de sector ziekenhuizen dient aan volgende voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van de bijkomende maatregel ‘Bijkomend Verlof’:

  • Ressorteren onder het Paritair Comité 330 - sector ziekenhuizen.
  • Het personeel bij de RSZ-aangifte aangeven onder het Paritair Comité 330.01.10.
  • De Collectieve Arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de sector en op de instelling naleven.
  • Zich ertoe verbinden dat voor het personeel, aangeworven in de bijkomende maatregel ‘Bijkomend Verlof’, geen dubbele financiering wordt ontvangen.
  • De procedures van de Kamer strikt naleven.

Elk jaar verdeelt de Kamer het budget onder de instellingen op basis van de ontvangen enquêtes.

Enquête

Situatie

Het Maribel Fonds 330 beschikt over een budget om personeel aan te werven (of de tewerkstellingstijd van aanwezig personeel te verhogen) met als doel het toegekend bijkomend verlof van uw personeel vanaf de leeftijd van 50 jaar (groep 3) te compenseren.

Beschikbaar budget

Om het beschikbare budget te kunnen verdelen, vraagt de Kamer u om een online enquête in te vullen. Deze bestaat uit het invullen van het aantal uren bijkomend verlof waar uw personeel uit groep 3 recht op heeft. Deze enquête is elk jaar begin oktober beschikbaar.

Opgelet: In totaal zijn er 162 VTE voorzien binnen het PC 330 voor de vervanging van werknemers die bijkomend verlof genieten. Hiervan liggen 100 VTE vast voor de ziekenhuizen. De aanvragen situeren zich echter rond de 350 VTE, dus het is duidelijk dat de Kamer niet aan alle aanvragen kan tegemoetkomen.

Verdeling van het budget

Eenmaal de gegevens van de sector verwerkt zijn, verdeelt het beheerscomité het beschikbare budget. Elke instelling wordt op de hoogte gebracht van het aantal uren dat aan haar toegekend is. Deze tewerkstelling/budget wordt toegekend voor het aanwerven van personeel (of de tewerkstellingstijd van aanwezig personeel te verhogen) om zo het bijkomend verlof dat wordt opgenomen door het personeel van meer dan 50 jaar (groep 3) te compenseren.