PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Zelf een subsidieproject voorstellen?

Vind je in het vast aanbod van het Fonds niet wat je zoekt? Nood aan een project ‘op maat’? Ziekenhuizen die zelf vormingsprojecten organiseren, kunnen hiervoor financieel ondersteund worden door het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen.

Er zijn een aantal vormingsthema’s die met voorrang in aanmerking komen voor een financiering:

  • communicatie
  • informatica
  • medisch technisch en verzorging
  • veiligheidsagent
  • mentorschap

Deze lijst is niet limitatief… indien je instelling nood heeft aan vormingen rond andere thema’s, kan je ook een aanvraag indienen bij het Fonds.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten…

Download de richtlijnen van dit project en ontdek:

  • de algemene voorwaarden
  • de doelgroep
  • het aanbod
  • de financieringswijze
  • de praktische modaliteiten

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.