PentaPlus

PentaPlus

Zorgkundigen uit de sector kunnen gratis de extra vijf verpleegkundige handelingen aanleren via het online leerplatform www.vormingpentaplus.be.

Werknemers krijgen toegang tot vijf modules (één per verpleegkundige handeling), een eindtest en een stagegedeelte. Na het positief afwerken van zowel de theorie als de stage, mag de zorgkundige deze vijf handelingen uitvoeren onder toeziend oog van een verpleegkundige.

De cel PentaPlus biedt twee zaken aan:

 • de theoretische opleiding via een e-learning platform
 • de financiering van een vervangende tewerkstelling 

Alle informatie vind je verder op deze pagina en in onderstaande video:

Infovideo PentaPlus

Contact

Heb je na het lezen van deze webpagina nog vragen of wens je aanvullende informatie? Stel deze bij voorkeur via mail ([email protected]) of tijdens één van onze infosessies:

 • donderdag 23 mei (10u30-12u)
 • dinsdag 28 mei (10u30-12u)

Schrijf je hieronder in voor één van deze infosessies:

Algemene info

Dit project is bestemd voor werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité 330 die onder de cao-modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van vijf bijkomende handelingen vallen.

Het gaat over volgende sectoren:

 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Woonzorgcentra
 • Thuisverpleging
 • Revalidatiecentra
 • Beschut wonen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 • Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Let op: kom je uit de openbare sector (bv. OCMW), dan kan je hier terecht.

Aan welke voorwaarden moeten de werknemers voldoen?

Werknemers kunnen deelnemen aan het project indien zij zorgkundige (met visum) zijn en behoren tot de sectoren van het Paritair Comité 330.

Gevraagde documenten

Voor de werkgevers bestaat er een handig overzicht van de te ondernemen stappen.

 • Lijst van zorgkundigen die de opleiding hebben gevolgd
  • De werkgever stuurt, ten laatste op het einde van het kalenderjaar, door welke zorgkundigen de opleiding via het e-learning platform volgden. De werkgever moet niet wachten tot de zorgkundige alle modules heeft afgewerkt om een inschrijvingsformulier door te sturen.
   • Bv. Eind 2022 stuurt de werkgever een lijst door van de zorgkundigen die gestart zijn met de opleiding in 2022.
  • Document: Inschrijvingsformulier
 • Vervangende tewerkstelling
  • De werkgever stuurt op het einde van het kalenderjaar via mail ([email protected]):
   • de arbeidsovereenkomsten van de vervangers
    • Opgelet: indien het over een verhoging van de jobtime gaat, hebben we én de bijlage aan de arbeidsovereenkomst én de originele arbeidsovereenkomst nodig. 
   • de rijksregisternummers van deze vervangers
  • Type arbeidsovereenkomst:
   • bepaalde of onbepaalde duur van een nieuwe werknemer
   • verhoging van de werktijd van een werknemer uit de organisatie
   • verhoging van de werktijd van de werknemer in opleiding zelf
   • de arbeidsovereenkomst van een student (van een gediplomeerd zorgkundige of van een verpleegkundige die voor zijn/haar 1ste jaar is geslaagd)
   • interimcontracten worden niet aanvaard
  • Opgelet: de werknemer die de vervangende uren op zich neemt, moet zorgen voor het ontlasten van het zorgpersoneel. De vervanging kan opgenomen worden door:
   • zorgkundigen
   • verpleegkundigen
   • logistieke assistenten/medewerkers op de afdeling
   • woonassistenten
   • administratieve medewerkers die het administratieve werk van verpleegkundigen en zorgkundigen op de diensten en afdelingen rechtstreeks ondersteunen

Wat biedt het project PentaPlus aan?

Dit project voorziet twee ondersteuningen:

 • de theoretische opleiding via een e-learning platform
 • de financiering van een vervangende tewerkstelling

De theoretische opleiding via een e-learning platform

 •  5 handelingen = 5 modules
  • Zorgkundigen leren op een e-learning platform aan de hand van vijf modules de vijf verpleegkundige handelingen aan op een interactieve manier.
  • Dit e-learning platform is gratis. Dankzij dit platform leren zorgkundigen de handelingen aan vanop de werkvloer en moeten zij zich dus niet verplaatsen naar een school. De lessen worden gevolgd in groep of individueel. Aan de werkgever wordt gevraagd om de nodige IT-faciliteiten ter beschikking te stellen.
 • Hoeveel uur bedraagt de theoretische opleiding?
  • De doorlooptijd van het lessenpakket op het platform bedraagt ongeveer 20 uur, inclusief eindtest.  De zorgkundige kan de online cursussen en testen herhalen, indien nodig.
  • Het pakket bevat daarnaast verscheidene extra linken en verwijzingen die de zorgkundige helpen om zich de vijf bijkomende handelingen volledig eigen te maken. Op deze manier kan iedere zorgkundige op zijn eigen tempo de theorie leren en zich verdiepen waar nodig.
  • Daarnaast is er per module een ‘klassikale aanpak’ mogelijk in de zorgvoorziening, begeleid door een hoofdverpleegkundige of mentor. Dit extra luik komt tegemoet aan de vereisten zoals aangegeven in het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019.

Zorgkundigen die de opleiding verpleegkunde hebben aangevat na september 2019 en het eerste jaar succesvol hebben afgerond, hebben reeds het certificaat van de 5 verpleegkundige handelingen behaald tijdens de opleiding verpleegkunde. Dit certificaat (niet te verwarren met het zorgkundig visum dat via deze link opgevraagd kan worden) kan bij de school waar de lessen werden gevolgd, opgevraagd worden.

 • Procedure om in te schrijven op het platform
  • De werkgever en de werknemer beslissen samen wanneer deze opleiding gevolgd zal worden. Alle zorgkundigen moeten de kans krijgen de opleiding te volgen. De opleidingsuren worden gelijkgesteld aan arbeidstijd.
  • De werkgever duidt binnen de instelling een verpleegkundige aan die de zorgkundigen bijstaat tijdens het volgen van de modules. Deze verpleegkundige wordt ‘de mentor’ genoemd. De mentor krijgt net als de zorgkundige toegang tot de theorie binnen het platform.
  • De zorgkundige en/of mentor schrijven zich rechtstreeks in op het e-learning platform www.vormingpentaplus.be.
  • Tijdens de registratie wordt er een login en paswoord aangemaakt.
   • Bij het aanmaken van een account wordt gevraagd naar het visumnummer. Indien het visumnummer niet gekend is, kan deze opgevraagd worden via [email protected].
   • De cel PentaPlus formuleert binnen de vijf werkdagen manueel een antwoord op de aanvraag van een login.
   • Na goedkeuring van het account start de zorgkundige met de lessen door zich in te loggen op het platform met de gebruikersnaam en het paswoord.
     
 • De eindtest en het behalen van het certificaat
  • Na het doorlopen van alle leerstof neemt de zorgkundige een eindtest af die toetst of alle handelingen gekend zijn.
   • Om het certificaat voor de vijf bijkomende verpleegkundige handelingen te behalen moet de zorgkundige een resultaat van minimum 60% behalen.
   • Indien de zorgkundige niet slaagt voor de eindtest is het steeds mogelijk om de leerstof opnieuw te bekijken en de eindtest opnieuw af te leggen.
   • Opgelet: slaagt de zorgkundige na twee pogingen nog niet op de eindtest, dan adviseren we om samen met de mentor op zoek te gaan naar een andere vorm van opleiding en/of ondersteuning.
     
 •  De stage
  • Basisprincipe: tijdens de stage oefent de zorgkundige de vijf extra handelingen in. Deze stage van maximaal 75u wordt uitgevoerd op de werkvloer en staat gelijk aan arbeidstijd. De cel PentaPlus voorziet daarom geen financiering voor de vervanging van de stage-uren.
  • Stage buiten de eigen organisatie: indien de stage geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden op de gebruikelijke werkplek dan dient de stage gepresteerd te worden in een andere inrichting of dienst. De stage-uren en de verplaatsingstijd, bovenop de gebruikelijke tijd voor woon-werkverkeer, worden gelijkgesteld aan arbeidstijd. De eventuele bijkomende verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.
  • Handleiding en checklist voor de stage: binnen het e-learning platform (www.vormingpentaplus.be) vindt de mentor een handleiding en checklist terug om de stage op te volgen.
  • Attestering van de afgewerkte opleiding: na het succesvol volgen van de stage vult de mentor een verklaring op eer in (blanco document terug te vinden op het e-learning platform) die attesteert dat de zorgkundige de vijf handelingen beheerst.
  • Na het behalen van het certificaat en afronden van de stage vormen volgende documenten het recht om de vijf extra handelingen uit te voeren:
   • visum als zorgkundige
   • certificaat behaald na het slagen voor de theorie
   • ‘verklaring op eer’ behaald na de geslaagde stage en opgemaakt door de mentor
    • deze documenten dienen eveneens bewaard te worden in het personeelsdossier bij de werkgever.

De financiering van een vervangende tewerkstelling

 • Basisprincipe
  • De cel PentaPlus voorziet 20 uur financiering per zorgkundige om de theoretische opleiding te volgen.
  • Gezien het bijna onmogelijk is om een addendum op te maken voor een éénmalige vervanging van 20u, kan de werkgever de vervanging van meerdere zorgkundigen bundelen en zo één vervanger aanduiden voor meerdere zorgkundigen die de opleiding volgen.
  • Vervangingsuren kunnen ingezet worden voor:
   • de opleidingsuren van de werknemer(s) in opleiding.
   • het vrijmaken van de mentor (een verpleegkundige) die de opleiding en/of de stage opvolgt binnen de organisatie.
     
 • Procedure voor de werkgever
  • Op het einde van elk kalenderjaar geven de werkgevers door welke zorgkundigen de opleiding gevolgd hebben en hoe zij hen hebben vervangen (zie ook dit handig overzicht). Op basis daarvan zal een afrekening opgemaakt worden door de cel PentaPlus.
  • Het e-learning platform blijft vijf jaar actief. De zorgkundigen moeten bijgevolg niet allen gelijktijdig de opleiding volgen. De financiering kan dus ook verdeeld worden over deze vijf jaar.
    
 • De financiering
  • Er is een financiering voorzien van €21,3 per uur en per zorgkundige die de opleiding volgt via het platform.
  • De berekening van de financiering ziet dus als volgt uit: aantal deelnemers X 20 uur X € 21,3.
  • De cel PentaPlus zal jaarlijks na het ontvangen van het inschrijvingsdocument en de contracten en/of bijlage aan het contract van de vervangers overgaan tot het uitbetalen van de berekende financiering.