FAQ

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 is afgelopen.

Toelatingsvoorwaarden

Wie kan deelnemen aan het project?

Werknemers kunnen deelnemen als ze tewerkgesteld zijn in een woonzorgcentrum, dat deel uitmaakt van het paritair comité 330.

Opgelet: de werknemer moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan het project.

Waar kan ik terugvinden of mijn werkgever behoort tot het paritair comité 330?

 • Je kan dit terugvinden op jouw loonfiche
 • Je kan het aan je werkgever (de personeelsdienst) vragen
 • Je kan het navragen bij het sociaal secretariaat
 • Je kan het navragen bij je syndicaat.

Wanneer heb ik voldoende anciënniteit om in het project te stappen?

Bij de aanvang van je studie (in september of in februari) moet je 9 maanden anciënniteit hebben in het PC 330. Dit moet niet noodzakelijk bij jouw huidige werkgever zijn. Je kan ook vorige werkgevers binnen het PC 330 in rekening nemen om aan deze negen maanden te komen. Voor de werknemers van de woonzorgcentra valt deze 9 maanden regel weg voor werknemers jonger dan 26 jaar, of ouder dan 50 jaar. 

Vakantiewerk als jobstudent en een werknemersleerovereenkomst alternerende opleiding in het kader van alternerend leren tellen ook mee.
Interimopdrachten en stage tellen niet mee.

Ik heb nog geen 9 maanden anciënniteit bij mijn huidige werkgever, kom ik toch in aanmerking voor het project?

Misschien. Als je in totaal 9 maanden anciënniteit verzameld hebt in het Paritair Comité 330 bij vorige werkgevers, kom je in aanmerking voor het project. Deze instellingen vallen onder PC 330:

 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Ouderenzorg
 • Thuisverpleging
 • Revalidatiecentra
 • Beschut wonen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 • Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Vakantiewerk als jobstudent en een werknemersleerovereenkomst alternerende opleiding in het kader van alternerend leren tellen ook mee.

Interimopdrachten en stage tellen niet mee.

Ik heb geen recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Betaald Educatief Verlof (BEV), kan ik toch in het project stappen?

Misschien, dat ligt eraan. Indien je aan één van de drie onderstaande voorwaarden voldoet, mag je toch deelnemen aan het project ‘Opstap naar zorgkundige’:

 • Als je in het laatste jaar van je opleiding zit en je alleen nog een bachelorproef dient te maken.
 • Indien je enkel nog stage moet volgen in het laatste opleidingsjaar.
 • Als je ten minste halftijds en minder dan 4/5 tewerkgesteld bent en jouw werkuren niet samenvallen met jouw lesuren (bijvoorbeeld als je tijdens de nacht werkt).

Moet mijn werkgever akkoord gaan met mijn inschrijving in het project 'Opstap naar zorgkundige'?

Ja.
Jouw werkgever mag jouw deelname aan het project weigeren. Deelname aan het project is steeds in overleg met jouw werkgever. Beide partijen moeten akkoord gaan.

Mag mijn werkgever weigeren om de bijkomende uren vormingsverlof te geven?

Ja.
Je kan in dat geval wel nog steeds een terugbetaling van de inschrijvingskosten vragen aan het Fonds. De bijkomende uren vormingsverlof van het Fonds zijn een gunstmaatregel en geen recht. De werkgever mag de bijkomende vormingsuren weigeren of slechts gedeeltelijk toekennen.

Mag ik deelnemen aan het project, ook al zit ik niet in mijn eerste schooljaar?

Ja. Je kan in elk jaar van je opleiding deelnemen. Opgelet: je dient elk schooljaar een nieuwe aanvraag te doen.

Arbeidsovereenkomst

Mijn arbeidsovereenkomst loopt af bij mijn huidige werkgever, wat moet ik doen?

Jouw werkgever moet het Fonds hiervan op de hoogte brengen. Het Fonds bezorgt vervolgens een eindafrekening met betrekking tot jouw opgenomen bijkomende vormingsuren aan de werkgever.

Vul het evaluatieformulier in geval van stopzetting in.

Ik ben veranderd van werkgever en mijn werkgever is een ziekenhuis of woonzorgcentrum dat deel uitmaakt van PC 330, kan ik in het project blijven? En wat moet ik ondernemen?

Je kan in het project blijven als jouw nieuwe werkgever een ziekenhuis of woonzorgcentrum is dat tot het Paritair Comité 330 behoort én wanneer jouw werkgever akkoord gaat met jouw verdere deelname aan dit project.

Jijzelf moet niets ondernemen. Het is jouw vorige werkgever die ons zo snel mogelijk de individuele steekkaart dient te bezorgen. Daarna kan jouw nieuwe werkgever online je nieuwe inschrijving aanvragen in het project.

Het Fonds berekent het resterend aantal uren bijkomend vormingsverlof en meldt dit aan jouw nieuwe werkgever. Opgelet: uren die je reeds opnam bij je vorige werkgever worden uiteraard in mindering gebracht van het nieuwe saldo bijkomend vormingsverlof bij jouw nieuwe werkgever.

Wat als mijn nieuwe werkgever deel uitmaakt van het PC 330 maar geen woonzorgcentrum is?

Als je nieuwe werkgever geen woonzorgcentrum is dat tot het PC 330 behoort, stopt het project voor jou op de datum van uitdiensttreding.

De bijkomende vormingsuren die toegekend werden door het Fonds kunnen niet opgenomen worden na de datum van jouw uitdiensttreding.

Wat als mijn nieuwe werkgever een openbaar woonzorgcentrum (OCMW) of een openbaar ziekenhuis is?

Als je nieuwe werkgever niet tot een ziekenhuis of woonzorgcentrum van het PC 330 behoort (privésector), stopt het project voor jou op de datum van jouw uitdiensttreding.

Inschrijvingskosten

Wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald op mijn rekeningnummer?

Ja, door jouw werkgever.

Het inschrijvingsgeld wordt door het Fonds terugbetaald aan jouw werkgever. Deze dient het bedrag vervolgens door te storten naar jou. Je kan steeds contact opnemen met jouw werkgever om te weten of jouw inschrijvingsgeld werd uitbetaald door het Fonds.

Wanneer wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald?

We vragen aan de werkgever om het inschrijvingsgeld meteen na ontvangst door te storten naar jou. Let op! Het Fonds heeft 60 dagen de tijd om het inschrijvingsgeld aan jouw werkgever te betalen.  

Kan ik opleidingscheques gebruiken om een opleiding te starten om zorgkundige te worden?

Ja, dat kan.
Je kan hier opleidingscheques voor gebruiken.  Vermeld het gebruikte bedrag op het aanvraagformulier zodat jouw bijdrage wordt terugbetaald.
Meer weten? https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Waar kan ik opleidingscheques aanvragen?

Je ontdekt hier of je recht hebt op opleidingscheques en hoe je deze kan bestellen: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers#aanvraagprocedure

Wat als mijn werkgever mijn inschrijvingsgeld niet terugbetaalt?

Jouw werkgever heeft een verbintenis ondertekend om jou het inschrijvingsgeld zo snel mogelijk terug te betalen. Wanneer dit echter niet gebeurt, kan je altijd het Fonds contacteren. 

De school betaalt mij een deel van mijn inschrijvingsgeld terug omdat ik de opleiding vroegtijdig heb stopgezet. Wat moet ik doen met dit geld?

Indien je een terugbetaling ontvangt van jouw school, dien je dit zo snel mogelijk aan jouw werkgever en aan het Fonds te laten weten.
Daarnaast dien je het bedrag dat je terugbetaald kreeg zo snel mogelijk terug te storten naar jouw werkgever, die ons het verschil zal terugbetalen. 

Ik heb in de loop van het schooljaar meer inschrijvingskosten moeten betalen. Kan ik deze extra kosten tijdens het schooljaar nog terug vragen aan het Fonds.

Ja, dat kan.
Je bezorgt een kopie van de extra studiekosten (een factuur van de school) en het betaalbewijs aan jouw werkgever, deze stuurt het door naar het Fonds. De werkgever hoeft geen nieuw aanvraagformulier in te dienen. Wij betalen tot maximaal €770 inschrijvingsgeld per schooljaar terug.

Opleiding

Waar kan ik een school vinden?

FeBi vzw is geen school. Je dient zelf op zoek te gaan naar een erkende school in Vlaanderen of Brussel. Onderstaande link kan je hierbij helpen: https://www.onderwijskiezer.be
Afstandsonderwijs is ook mogelijk in een erkende school.

Wat als ik dubbel?

Dubbelen kan, het Fonds weet al te goed dat het combineren van werken, studeren en familieleven niet gemakkelijk is. Je kan gewoon je module of schooljaar éénmalig opnieuw doen.

Kan ik mijn studies via afstandsonderwijs doen?

Ja, dat kan in een erkende school.

Bijkomende vormingsuren-VOV-BEV

Hoe wordt mijn bijkomend vormingsverlof berekend?

De bijkomende vormingsuren worden berekend in functie van de door jou gevolgde opleiding en jouw arbeidstijd.

Wat is het verschil tussen: Betaald Educatief Verlof (BEV), Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en bijkomend vormingsverlof van het Sociaal Fonds?

Het VOV / BEV geeft werknemers het recht op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde uren opleiding. Het VOV geldt voor werknemers die in Vlaanderen werken, het BEV geldt voor werknemers die in Brussel of Wallonië werken. VOV / BEV wordt toegekend door de overheid.

Bijkomend vormingsverlof van het Sociaal Fonds is een gunst, dit wil zeggen dat je hierover een akkoord moet hebben met jouw werkgever. Het is dus geen recht.

Hoe en wie moet het VOV of BEV aanvragen?

Je vraagt dit aan via (het sociaal secretariaat van) jouw werkgever.

Of, je kan dit zelf aanvragen via: 

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov (Vlaanderen)

https://www.economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof (Brussel)

Ik woon en werk in Vlaanderen maar wil mijn studies in het Frans volgen. Deze scholen worden niet erkend door het VOV en hierdoor heb ik geen recht op VOV. Kan ik dan toch deelnemen?

Je dient het Fonds via email op de hoogte te brengen van deze uitdrukkelijke wens. Het Fonds bekijkt dan met het beheerscomité of er een uitzondering kan gemaakt worden.

Administratieve opvolging

Ik ben gestopt met mijn studies, wat moet ik doen?

Je dient dit zo snel mogelijk te melden aan jouw werkgever, ook vul je de enquête ‘Stopzetting’ in via deze link.
Jouw werkgever dient een aantal zaken in orde te brengen:

 • Jouw werkgever dient ons zo snel mogelijk de digitale individuele steekkaart te bezorgen.
 • Jouw werkgever stuurt ons een mail met de datum van de stopzetting.

OPGELET: de toegekende bijkomende vormingsuren van het Fonds worden herberekend op basis van de stopzettingsdatum.

Kan ik resterende vormingsuren opnemen na het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst bij mijn werkgever?

Neen.
De bijkomende vormingsuren van het Fonds kunnen enkel gebruikt worden tussen de start- en einddatum van jouw opleiding en tewerkstelling.

Mijn arbeidstijd werd aangepast. Moet ik het Fonds op de hoogte brengen?

Neen.
De werkgever dient dit wel te vermelden op jouw digitale individuele steekkaart.

Let op!
Elke verandering van arbeidstijd heeft een impact op jouw bijkomende vormingsuren, vraag aan jouw werkgever hoeveel uren er nog resterend zijn.
Bij vermindering van jobtime verminderen ook de uren bijkomend vormingsverlof. Neem geen uren op die je niet hebt.

Ik zou graag tijdskrediet nemen tijdens de opleiding. Heeft dit een impact op mijn bijkomend vormingsverlof van het Fonds?

Ja, dat heeft een impact.
De werkgever dient het aantal uren tijdkrediet in te vullen die je per maand opneemt op jouw digitale individuele steekkaart. Elke verandering van arbeidstijd (door tijdskrediet, of andere afwezigheden) heeft een impact op het aantal vormingsuren.

Jouw werkgever kan via de digitale individuele steekkaart meteen het nieuwe saldo bijkomend vormingsverlof raadplegen.  

Vanaf hoeveel dagen afwezigheid op het werk (omwille van ziekte), moet ik het Fonds op de hoogte brengen?

Als je meer dan 30 dagen afwezig bent wegens ziekte, zal jouw werkgever dit noteren op de digitale individuele steekkaart. Jouw bijkomende vormingsuren zullen hierdoor dan ook verminderen.

Vraag aan jouw werkgever hoeveel uren er nog resteren.

Welke documenten moet ik versturen naar het Fonds?

Wanneer jij en je werkgever akkoord zijn over jouw deelname aan het project dien je het volgende te doen:

 • Je schrijft je in bij de school waar je je opleiding wilt volgen en laat de school meteen het inschrijvingsdocument ‘DEEL 1’ invullen en ondertekenen.
 • Je bezorgt dit ondertekend document aan jouw werkgever.
 • Daarna teken je samen met de werkgever het volledig ingevulde document af.
 • Je werkgever kan nu jouw aanvraag vervolledigen door het online aanvraagformulier in te vullen, en ‘DEEL 1’ van het inschrijvingsdocument op te laden.

Welke documenten moet ik doorgeven aan de werkgever gedurende het schooljaar?

Als je geniet van BEV moet je jouw werkgever de getuigschriften van regelmatige inschrijving en nauwgezetheid bezorgen.

Opgelet: je dient ook een betalingsbewijs van inschrijvingsgeld en een factuur te bezorgen aan jouw werkgever als je gedurende het jaar extra studiepunten of modules opneemt bovenop wat je oorspronkelijk hebt aangegeven in jouw inschrijvingsdocument.