PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is een subsidieproject?

Een instelling kan een vergoeding aanvragen voor medewerkers die een externe vorming wensen te volgen.  De vorming wordt dus buiten de instelling georganiseerd, met een externe opleidingsverstrekker. Opgelet, de medewerker dient deel uit te maken van één van de risicogroepen.  Het onderwerp van de vorming kadert in de sector van de ouderenzorg.

Opgelet dit zijn geen vormingen op maat van een instelling of groep maar vormingen die via een aanbod op voorhand online bekend gemaakt worden en op deze manier toegankelijk zijn voor de volledige sector voorbeelden zijn studiedagen, congresdagen…

Wie kan een subsidieproject indienen?

Het Fonds richt zich enkel tot privatieve instellingen die behoren tot het Paritair comité 330 met RSZ-kengetal 330,311 en 830.

Hieronder vallen:

 • rusthuizen voor bejaarden (ROB)
 • rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
 • serviceflats (assistentiewoningen)
 • dagverzorgingscentra voor bejaarden
 • dagcentra voor bejaarden

Welke werknemers komen in aanmerking tot financiering van het Fonds?

Het Fonds subsidieert de medewerkers van jouw instelling die behoren tot de risicogroepen
Dat zijn:

 • werknemers ouder dan 50 jaar (ongeacht diploma)
 • laaggeschoolde werknemers (met maximaal secundair onderwijs diploma)
 • werknemer met een verminderde arbeidsgeschiktheid (ongeacht diploma)
 • iedereen die minder dan één jaar in dienst zijn en werkzoekend waren op het moment van indiensttreding (ongeacht diploma)
 • een jongere die via een OAO (Duaal traject) met uw instelling verbonden is

Financiële tussenkomst

Maximale tussenkomt door het Fonds:

 • per halve dag: €42,50 per deelnemer (voor een vorming van minimum drie uur)
 • per dag: €85 per deelnemer (minimum 6 uur 30 min vorming)

Vormingen van meer dan 1 dag komen niet in aanmerking.  Een instelling kan per vorming maximaal 5 werknemers laten financieren via het subsidieproject. De eventueel andere deelnemende werknemers zullen niet door het Fonds gefinancierd worden.

Hoeveel subsidieaanvragen kan een instelling indienen? Is er een maximaal jaarlijks budget?

Het Fonds beschikt over een jaarlijks budget om de subsidieprojecten te financieren. Om het budget evenredig over de instellingen te verdelen, voorziet het Fonds in een maximum opleidingsbudget per instelling van 500 €. 

Indien de maximale limiet van het Fonds bereikt wordt voor het project kan de instelling geen aanvragen meer doen.

Elke instelling beheert haar eigen aanvraag op basis van de noden en de behoeften van het huis. De aanvragen worden dus niet vanuit een centraal punt vanuit de groep uitgerold over al de huizen.

Welke opleidingsverstrekker komt in aanmerking?

De instelling is vrij in de keuze van een opleidingsverstrekker. Het Fonds geeft de voorkeur aan opleidingsverstrekkers die actief zijn in de social profit en die qua doelstellingen en tarieven in de geest van de social profit werken (vb. vzw’s en publieke operatoren).

Procedure

 • Aanvraag indienen
  • Het Fonds komt tussen in de financiering van opleidingen die starten vanaf 01/01/2024. Een aanvraag indienen doe je via de website.
  • Aanvragen moeten ten minste 4 weken voor de gewenste opleidingsdatum worden ingediend om het Fonds in staat te stellen de aanvraag te analyseren en te verwerken
 • Financiering en berekening van de afrekening
  • Het Fonds betaalt de subsidie nadat we in het bezit zijn van alle bewijsstukken en de ingevulde evaluatie. Je vindt alle nodige documenten onder het linkermenu 'documenten'.

Administratieve opvolging

De bewijsstukken moeten binnen de maand na de laatste sessie van de opleiding naar het Fonds gezonden worden via e-mail. Er wordt geen uitzondering gemaakt op deze termijn, het budget dat we voor jouw instelling reserveerden, stellen we terug open voor andere instellingen.

Voor het vlot afhandelen van het dossier bezorg je ons volgende informatie:

 • factuur met details ter verantwoording van de uitgaven
 • aanwezigheidsattest vertrekt door de opleidingsverstrekker
 • afgetekend bewijs sociaal overleg

Goed om weten

 • De instelling dient het Fonds onmiddellijk te verwittigen in geval van wijzigingen:
 • het niet starten (annulering van de actie), uitstellen of niet volledig realiseren van het project.
 • een beroep doen op een andere opleidingsverstrekker dan vermeld in het dossier.
 • problemen met een opleidingsverstrekker of de kwaliteit van de vorming.
 • Er is geen dubbele financiering toegestaan.
 • De lonen van de deelnemers worden niet terugbetaald.
 • De vorming of begeleiding van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt op een andere manier beschouwd als arbeidstijd.
 • De instelling vraagt geen enkele financiële bijdrage van de deelnemers.
 • De instelling verbindt er zich toe om de steun van het Fonds mee te delen aan de deelnemers.

Vragen of onduidelijkheden?

We helpen je graag verder: