PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is dit?

Binnen het kader van een subsidieproject organiseert een instelling van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380) zelf een opleiding. Hiervoor kan financiering vanuit het Fonds aangevraagd worden. 

Dit project loopt van 1/09/2021 tot en met 31/12/2022. Een aanvraag indienen kan vanaf 15/08/2021. Het Fonds voorziet maximaal drie weken om een aanvraag te beantwoorden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds verleent financiële bijstand voor vormingen die kaderen binnen één van de vooropgestelde thema’s van het Fonds.

Wat de locatie van de vorming betreft, kan gekozen worden uit:

 • Intra Muros: opleidingen op maat die de instelling zelf organiseert door beroep te doen op een externe lesgever.
 • Extra Muros: opleidingen die buiten de eigen instelling worden gevolgd (terugbetaling inschrijvingsgeld).
 • Online Leervorm

Financiële tussenkomst

 • Intra Muros:
  • €13 per uur/persoon die deel uitmaakt van de risicogroep.
  • €130 per uur/groep: we spreken van een groep vanaf 10 deelnemers. Dit wil zeggen dat we vanaf 10 deelnemers niet meer betalen op basis van deelnemers, maar op basis van groep, het maakt dus niet uit of er 11 of 15 deelnemers zijn, deze aantallen zijn gelijk in de berekening, er zal voor zowel de groep van 11, als de groep van 15 een bedrag van €130 voorzien worden. Verder komt het Fonds ook tegemoet in de verplaatsingvergoeding van de lesgever tot een bedrag van €25.
 • Extra Muros:
  • €85 per dag/deelnemer (minimim 6 uur vorming)
  • €42,50 per halve dag/deelnemer (minimum 4 uur vorming)
 • Online Leervorm
  • €13 per uur/ persoon die deel uitmaakt van de risicogroep.
  • €130 per uur/ groep: we spreken van een groep vanaf 10 deelnemers. Dit wil zeggen dat we vanaf 10 deelnemers niet meer betalen op basis van deelnemers, maar op basis van groep, het maakt dus niet uit of er 11 of 15 deelnemers zijn, deze aantallen zijn gelijk in de berekening, er zal voor zowel de groep van 11, als de groep van 15 een bedrag van €130 voorzien worden. 

Hoe een aanvraag indienen?

 • Neem de richtlijnen door waarin alle voorwaarden en praktische modaliteiten toegelicht worden.
 • Download het aanvraagformulier (voor een vormingsproject/voor terugbetaling van inschrijvingsgeld).
 • Breng werknemers op de hoogte van de vormingsinitiatieven. Een dossier zal enkel in overweging worden genomen indien het personeel geraadpleegd wordt over onze opleidingsacties, al dan niet via een sociaal overlegorgaan.
 • Download het bewijs sociaal overleg en stuur het ingevuld terug bij elke subsidieaanvraag.

 

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk een maand voor de start van het project.
 • Wij sturen je via mail een ontvangstbevestiging.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de drie weken een antwoord.
 • Na het project bezorg je ons de nodige bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling.

Bewijsstukken

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten:

Nieuws in deze sector

Online infomomenten omscholingstrajecten

02 december 2021

Er bestaan veel projecten die je ondersteunen wanneer je je wil omscholen naar verpleegkundige, zorgkundige of andere functies in de social profit.

Maar wat als je door de bomen het bos niet meer ziet? Ontdek alle omscholingstrajecten tijdens onze online infosessies van 7, 8 & 10 februari 2022.

Alle info hier.

Lees meerLees minder

Gratis Vormingsaanbod FeBi 2022

25 november 2021

Als overkoepelende organisatie binnen de private non-profit sector blijft het onze missie om werknemers uit de social-profit sector zo goed mogelijk te ondersteunen via aangepaste vormings- of steuninitiatieven. Het gratis Vormingsaanbod FeBi 2022 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties van werknemers uit onze sectoren verder te ontwikkelen.

Tijdens 2022 voorzien we naast onze gekende klassikale en online vormingen ook een aantal ‘In Company’ vormingstitels. Dit zijn opleidingen met een vaste inhoud, een vaste duurtijd & een vaste opleidingsverstrekker die werkgevers laten doorgaan bij hen op de werkvloer..

In onze catalogus komen onderstaande thema’s aan bod. Alle informatie en vormingen vind je hier.

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills/persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • Veiligheid

De verscheidene thema’s worden u nog steeds helemaal gratis aangeboden en dit in heel België! Wij hopen we dat ons programma u aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk tegemoetkomen aan uw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!