PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is dit?

Binnen het kader van een subsidieproject organiseert een instelling van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 830) zelf een opleiding. Hiervoor kan financiering vanuit het Fonds aangevraagd worden. 

Opgelet: je kan enkel een subsidieaanvraag indienen als de inhoud van het subsidieproject niet terug te vinden is in het INSITU-aanbod. De subsidieprojecten zijn projecten op maat om tegemoet te komen aan specifieke noden in jouw instelling. Als we opmerken dat er een alternatieve vorming beschikbaar is in het INSITU-aanbod zullen wij je dus doorverwijzen naar deze INSITU-vorming.

Dit project loopt van 1/09/2021 tot en met 31/12/2022. Het Fonds voorziet maximaal drie weken om een aanvraag te beantwoorden

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds verleent financiële bijstand voor vormingen die kaderen binnen één van de vooropgestelde thema’s van het Fonds. Wat de locatie van de vorming betreft, kan gekozen worden uit:

 • Intra Muros: opleidingen op maat die de instelling zelf organiseert door beroep te doen op een externe lesgever.
 • Extra Muros: opleidingen die buiten de eigen instelling worden gevolgd (terugbetaling inschrijvingsgeld).
 • Online Leervorm

Financiële tussenkomst

 • Intra Muros en Online vormingen:
  • €13 per uur/persoon die deel uitmaakt van de risicogroep.
  • €130 per uur/groep: we spreken van een groep vanaf 10 deelnemers. Dit wil zeggen dat we vanaf 10 deelnemers niet meer betalen op basis van deelnemers, maar op basis van groep, het maakt dus niet uit of er 11 of 15 deelnemers zijn, deze aantallen zijn gelijk in de berekening, er zal voor zowel de groep van 11, als de groep van 15 een bedrag van €130 voorzien worden. Verder komt het Fonds ook tegemoet in de verplaatsingvergoeding van de lesgever tot een bedrag van €25.
 • Extra Muros:
  • €85 per dag/deelnemer (minimim 6 uur vorming)
  • €42,50 per halve dag/deelnemer (minimum 4 uur vorming)

Hoeveel subsidieaanvragen kan een instelling jaarlijks doen?

Jaarlijks voorziet het Fonds een budget om de subsidieprojecten te financieren. Om het voorziene budget evenredig te verdelen onder de instellingen, voorziet het Fonds een maximaal vormingsbudget per instelling op basis van het aantal werknemers.

Het is niet toelaten dat groeperingen van huizen een uitrol doen van een bepaalde vorming over al de huizen heen. Dit om te vermijden dat er een te groot deel van het budget in één keer besteed wordt. Het uitgangspunt hierbij is dat elk huis voor zich een aanvraag doet op basis van de noden in dat huis. De aanvragen worden dus niet beheerd vanuit een centraal punt.

Het Fonds evalueert de aanvragen als een goede huisvader en kan aanvragen die een te grote impact hebben op het budget weigeren op basis van de budgettaire limieten.

Hoe een aanvraag indienen?

 

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk een maand voor de start van het project.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de drie weken een antwoord.
 • Na afloop van het subsidieproject bezorgt de instelling aan het Fonds bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling indien het dossier volledig is.

Bewijsstukken

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten:

Nieuws in deze sector

Jongeren deeltijds leren/deeltijds werken

17 juni 2022

Het Sociaal Fonds heeft ook voor schooljaar 2022-2023 het plezier u de lancering van het project ‘Jongeren deeltijds leren/deeltijds werken’ aan te kondigen. Er wordt ondersteuning voorzien voor de werkgevers die een jongere tewerkstellen via een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO):

 • Begeleidingspremie van 1.500€ per schooljaar
 • Tussenkomst in de leervergoeding (> enkel voor duaal leertraject zorgkundige)

Alle informatie hier.

Lees meerLees minder

Opstap naar verpleegkunde & Opstap naar zorgkundige 2022-2023

10 juni 2022

Wij hebben het plezier mee te delen dat de projecten Opstap naar verpleegkunde en Opstap naar zorgkundige opnieuw gelanceerd worden voor het schooljaar 2022-2023.

Opstap naar verpleegkunde

Het Fonds ondersteunt de werknemers die de studies verpleegkunde wensen aan te vatten door middel van de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en door de tussenkomst voor bijkomend vormingsverlof bovenop het Betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof.

Ontdek de toelatingsvoorwaarden & modaliteiten

Opstap naar zorgkundige

Het Fonds ondersteunt de werknemers die de studies zorgkunde wensen aan te vatten door middel van de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en door de tussenkomst voor bijkomend vormingsverlof bovenop het Betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof.

Ontdek de toelatingsvoorwaarden & modaliteiten

Infosessies

Om beide projecten toe te lichten organiseren we enkele online infosessies, telkens tussen 11 en 12u:

 • 21/06/2022
 • 16/08/2022
 • 06/09/2022
 • 02/12/2022
 • 05/05/2023

Schrijf je in via één van bovenstaande linken.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!