PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Taalproject

Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen wenst de werknemers in ziekenhuizen te helpen om hun patiënten zo goed mogelijk op te vangen. Daarom voorzien we een taalproject dat bijdraagt tot meertaligheid en begrijpelijke taal binnen de ziekenhuizen.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten. Het project loopt van 15 januari 2022 tot en met 15 december 2023.

Het project in een notendop

Het Fonds ondersteunt zowel basistaalopleidingen als eigen (piloot)projecten rond taal.

1.         Collectieve cursussen                                                                                                 

Hierbij is het de bedoeling om werknemers de nodige vaardigheden aan te leren om met patiënten te communiceren. Voor sommigen betekent dit het aanleren van de basis van de doeltaal, voor anderen het opnieuw structureren van de opgedane basiskennis.

2.         Opleiding voor peterschap                                                                                                            

Deze formule is gebaseerd op de oprichting van duo’s binnen een dienst met bijvoorbeeld een Nederlandstalige en een Franstalige medewerker. Die medewerkers converseren dan met elkaar in de doeltaal. Om de invoering van dit systeem te ondersteunen, draagt het Fonds twee keer per jaar de kosten voor de opleiding en sensibilisering van beide partners.

3.         Inzetten van externe animator voor conversatietafels

Een conversatietafel heeft als doel om de kennis van de nieuwe taal op een praktische en informelere manier in te oefenen. Het Fonds komt tussen in de financiering wanneer een externe trainer wordt ingezet voor deze conversatietafels.

4.         Deelname aan taallessen (groepslessen) bij een externe opleidingsverstrekker           

Voor werknemers die wensen aan te sluiten bij taallessen buiten het ziekenhuis, komt het Fonds tussen in de inschrijvingskosten.  

5.         Andere initiatieven

Parallel met het aanbod zoals hierboven omschreven, steunt het Fonds ook de organisatie van (piloot)projecten met betrekking tot taal op initiatief van de instelling. We denken hierbij aan het gebruik van een taalapp en aan andere vormingen die verband houden met taal zoals bijvoorbeeld 'begrijpelijke taal in de zorg' en 'taaldiversiteit'.

Download de richtlijnen van het project en ontdek:

 • de algemene voorwaarden
 • de doelgroep
 • het aanbod
 • de financieringswijze
 • de praktische modaliteiten

Wens je een financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.

Neem hier ook eens een kijkje: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent

 

Nieuws in deze sector

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!