PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Taalproject

Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen wenst de werknemers in ziekenhuizen te helpen om hun patiënten zo goed mogelijk op te vangen. Daarom voorzien we een taalproject dat bijdraagt tot meertaligheid en begrijpelijke taal binnen de ziekenhuizen.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten. Het project loopt van 15 januari 2024 tot en met 15 december 2024.

Het project in een notendop

Het Fonds ondersteunt zowel basistaalopleidingen als eigen (piloot)projecten rond taal.

1.         Collectieve cursussen                                                                                                 

Hierbij is het de bedoeling om werknemers de nodige vaardigheden aan te leren om met patiënten te communiceren. Voor sommigen betekent dit het aanleren van de basis van de doeltaal, voor anderen het opnieuw structureren van de opgedane basiskennis.

2.         Opleiding voor peterschap                                                                                                            

Deze formule is gebaseerd op de oprichting van duo’s binnen een dienst met bijvoorbeeld een Nederlandstalige en een Franstalige medewerker. Die medewerkers converseren dan met elkaar in de doeltaal. Om de invoering van dit systeem te ondersteunen, draagt het Fonds twee keer per jaar de kosten voor de opleiding en sensibilisering van beide partners.

3.         Inzetten van externe animator voor conversatietafels

Een conversatietafel heeft als doel om de kennis van de nieuwe taal op een praktische en informelere manier in te oefenen. Het Fonds komt tussen in de financiering wanneer een externe trainer wordt ingezet voor deze conversatietafels.

4.         Deelname aan taallessen (groepslessen) bij een externe opleidingsverstrekker           

Voor werknemers die wensen aan te sluiten bij taallessen buiten het ziekenhuis, komt het Fonds tussen in de inschrijvingskosten.  

5.         Andere initiatieven

Parallel met het aanbod zoals hierboven omschreven, steunt het Fonds ook de organisatie van (piloot)projecten met betrekking tot taal op initiatief van de instelling. Thema’s die binnen deze ‘andere initiatieven’ aan bod kunnen komen zijn:

 • Introductie in gebarentaal
 • Gebruik van een taalapplicatie
 • Introductie in een andere taal dan NL/FR/Duits/Engels
 • Opleiding tot interne taalcoach
 • Opleiding vakjargon in een andere taal dan de moedertaal
 • Taalcursussen voor buitenlands personeel
 • Begrijpelijke taal in de zorg
 • Taaldiversiteit

Download de richtlijnen van het project en ontdek:

 • de algemene voorwaarden
 • de doelgroep
 • het aanbod
 • de financieringswijze
 • de praktische modaliteiten

Wens je een financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.

Neem hier ook eens een kijkje: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent