PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Rugklachtpreventie

Dit project is al vele jaren een vaste waarde binnen het aanbod van het Fonds en heeft als doel de uitbouw van een preventiecultuur binnen de ziekenhuizen te ondersteunen en op lange termijn te behouden. Dit door middel van een financiering van voortgezette vormingen voor referentiepersonen enerzijds en de andere werknemers anderzijds.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten. Het project loopt van 15 januari 2022 tot en met 15 december 2023.

Het project in een notendop

1.         Vorming voor personeel dat rugbelastende activiteiten uitoefent

Deze vormingen kunnen zowel voor verzorgend personeel (verpleegkundigen zorgkundigen, brancardiers,…) als voor niet-verzorgend personeel (logisitiek, technisch, keuken- en onderhoudspersoneel) georganiseerd worden. 

2.         Vorming voor administratief personeel

Administratieve medewerkers hebben in functie van hun specifieke werkomstandigheden nood aan een ander vormingsprogramma dan verzorgend personeel. Daarom biedt het Fonds de mogelijkheid om vormingen te organiseren rond thema’s specifiek voor deze doelgroep. Denk maar aan thema’s als beeldschermwerk en vormingen voor telewerkers.

3.         Vormingen voor referentiepersonen

Deze opleidingen zijn bedoeld voor werknemers die zullen meewerken aan de praktische uitvoering van het beleid en fungeren als aanspreekpunt voor hun collega’s. Zij kunnen ook als coach worden ingezet op de werkvloer.

Download de richtlijnen van dit project en ontdek:

  • de algemene voorwaarden
  • de doelgroep
  • het aanbod
  • de financieringswijze
  • de praktische modaliteiten

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier

Nieuws in deze sector

Rapport opleidingsbehoeften in de sector van het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen

28 juni 2022

Omgaan met agressie, stress en preventie van burn-out behoren tot de belangrijkste opleidingsbehoeften.

Vandaag wordt het onderzoeksrapport, uitgevoerd door de studiedienst van FeBi vzw in opdracht van het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen, naar de opleidingsbehoeften in de sector van het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen gepubliceerd.

In het rapport wordt belicht wat de belangrijkste opleidingsthema’s en -vormen zijn waarnaar vraag is bij zowel de werkgevers als werknemers binnen deze sector. Het onderzoek heeft als doel om het opleidingsaanbod van het Fonds zoveel mogelijk af te stemmen op de actuele behoeften in de sector.

Ontdek het rapport hier. Dit rapport is enkel beschikbaar in digitale versie.

Lees meerLees minder

Jongeren deeltijds leren/deeltijds werken

17 juni 2022

Het Sociaal Fonds heeft ook voor schooljaar 2022-2023 het plezier u de lancering van het project ‘Jongeren deeltijds leren/deeltijds werken’ aan te kondigen. Het Fonds ondersteunt de ziekenhuizen die werkervaringsplaatsen voor jongeren aanbieden. De jongere volgt deeltijds les en werkt deeltijds in een ziekenhuis met een overeenkomst alternerende opleiding of met een halftijdse arbeidsovereenkomst.

Het Fonds voorziet de financiering van:

  • de loonkost of leervergoeding van de jongere.
  • een begeleidingspremie van € 1500 per jaar.
  • een uitstroombegeleiding (tijdens de werkuren) voor elke jongere die in zijn laatste schooljaar zit en die u geen arbeidscontract aanbiedt na dit project. Het Fonds heeft hier een samenwerking met VOKANS voor opgezet.
  • een opleiding voor de mentor van de jongere.

Alle informatie hier.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!