PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Rugklachtpreventie

Dit project is al vele jaren een vaste waarde binnen het aanbod van het Fonds en heeft als doel de uitbouw van een preventiecultuur binnen de ziekenhuizen te ondersteunen en op lange termijn te behouden. Dit door middel van een financiering van voortgezette vormingen voor referentiepersonen enerzijds en de andere werknemers anderzijds.

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om opleidingen op poten te zetten. Het project loopt van 15 januari 2022 tot en met 15 december 2023.

Het project in een notendop

1.         Vorming voor personeel dat rugbelastende activiteiten uitoefent

Deze vormingen kunnen zowel voor verzorgend personeel (verpleegkundigen zorgkundigen, brancardiers,…) als voor niet-verzorgend personeel (logisitiek, technisch, keuken- en onderhoudspersoneel) georganiseerd worden. 

2.         Vorming voor administratief personeel

Administratieve medewerkers hebben in functie van hun specifieke werkomstandigheden nood aan een ander vormingsprogramma dan verzorgend personeel. Daarom biedt het Fonds de mogelijkheid om vormingen te organiseren rond thema’s specifiek voor deze doelgroep. Denk maar aan thema’s als beeldschermwerk en vormingen voor telewerkers.

3.         Vormingen voor referentiepersonen

Deze opleidingen zijn bedoeld voor werknemers die zullen meewerken aan de praktische uitvoering van het beleid en fungeren als aanspreekpunt voor hun collega’s. Zij kunnen ook als coach worden ingezet op de werkvloer.

Download de richtlijnen van dit project en ontdek:

 • de algemene voorwaarden
 • de doelgroep
 • het aanbod
 • de financieringswijze
 • de praktische modaliteiten

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier

Nieuws in deze sector

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!