Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)

Submenu tonen Submenu verbergen

Hier vind je de CAO's per paritair comité, ondertekend en gedeponeerd.
Opgelet: het is mogelijk dat een CAO dat hier beschikbaar is nog niet gepubliceerd en dus niet verplicht gesteld is door een Koninklijk Besluit.
CAO's die gepublicerd en verplicht zijn gesteld door een Koninklijk besluit kan je per paritair comité terugvinden op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Iriscare, GGC en FGC.