Info voor werknemer

Submenu tonen Submenu verbergen

Interesse in het project?

Raadpleeg de flyer voor meer informatie over het project en de toelatingsvoorwaarden.

Welke ondersteuning biedt het project?

 • Bijkomend vormingsverlof bovenop het VOV/BEV.
 • Een terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. €1000 per schooljaar).

Inschrijven?

 • Start je de opleiding in semester 1? Dan dient je werkgever je aan te melden voor 30 september 2024.
 • Start je de opleiding in semester 2? Dan dient je werkgever je aan te melden voor 15 februari 2025.

Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en je aanmelding aan de voorwaarden voldoet, kan je deelnemen aan het project. Je werkgever ontvangt hiervan een officieel document van het Sociaal Fonds.

Opgelet: vanaf het schooljaar 2024-2025 hebben werknemers beperktere aanmeldmogelijkheden voor opleidingen in het project. Aanmelden kan enkel nog voor de HBO5/Basisverpleegkundige opleiding of de Bacheloropleiding. Werknemers die vorig schooljaar deelnamen aan het project en een brugopleiding volgen kunnen deze nog voltooien in het komende schooljaar.

Hoe wordt het bijkomend vormingsverlof berekend?

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime gedurende het project (werkuren per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding:

 • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5/Basisverpleegkundige

Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer kent het Fonds per semester maximaal 120 bijkomende vormingsuren toe. De werknemer is vrij om één of twee semester per schooljaar te volgen.

 • Bachelor

Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, kent het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toe. De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten

 • Bijkomende vormingsuren worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Ze zijn dus niet cumuleerbaar naar het volgend schooljaar. Vanaf het ogenblik dat je je laatste examen hebt afgelegd of je studies hebt stopgezet, kan je geen gebruik meer maken van de bijkomende vormingsuren van het Fonds. Niet opgenomen vormingsuren kunnen niet overgedragen worden naar het volgende schooljaar.
 • De werknemer kan elk schooljaar één keer dubbelen (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
 • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
 • Indien de werknemer de opleiding stopt, kan deze geen gebruik meer maken van de toegekende bijkomende vormingsuren vanaf de datum van stopzetting van de opleiding.
 • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Nog vragen?

Onze FAQ staat ter jullie beschikking.