PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Documenten

 • Bewijs van sociaal overleg
 • Deelnemersgegevens
 • Getekende aanwezigheidslijsten
  • Het Fonds betaalt enkel voor het effectief aantal deelnemers (cf. handtekeningen op aanwezigheidslijst). Het uitbetaalde bedrag kan dus lager liggen dan het toegekende maximale bedrag (dit laatste is immers gebaseerd op het geschatte aantal deelnemers). 
  • Eventuele afwezigen omwille van overmacht (ziekte, ongeval, weersomstandigheden, staking…) kunnen mits vermelding van hun naam op de deelnemerslijst (zonder handtekening dus) mee in rekening worden gebracht op basis van een officieel document (doktersattest, attest NMBS...) dat de afwezigheid kan staven. 
  • Indien de effectieve vormingskosten (facturen) hoger liggen dan het berekende bedrag - op basis van de ingestuurde aanwezigheidslijsten en de financiële limieten van het project - zullen ze dus niet volledig worden gefinancierd.
  • Let op: het Fonds heeft enkel de bedoeling om de vormingskosten terug te betalen. Er wordt geen vergoeding voorzien voor de deelname van de werknemers.
 • Evaluatie (ingevuld door de contactpersoon van de instelling)
  • Wanneer het Fonds de bewijsstukken ontvangen heeft, zal je een bevestiging krijgen via e-mail samen met een link naar een korte enquête om de vorming te beoordelen. Het invullen hiervan is noodzakelijk om de subsidie te ontvangen (duurtijd enquête: vier minuten).

Nieuws in deze sector

Subsidieprojecten Sector Ouderenzorg

13 januari 2023

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan hiervoor een subsidie vanuit het Fonds aanvragen.

Dit is een vorm van financiering voor een interne, externe of online vorming die door een derde wordt georganiseerd.

De richtlijnen voor dit project werden aangepast. Raadpleeg deze alvorens een subsidie aan te vragen.

Opgelet: een subsidieaanvraag kan enkel worden ingediend als er geen alternatieve vorming kan gevonden worden in het INSITU-aanbod

Lees meerLees minder

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!