PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Groepsbegeleiding

Loopt het binnen een team niet zo vlot en is er begeleiding van buitenaf nodig? Zou het nuttig zijn dat de zorgkundigen binnen de organisatie eens samenzitten om van elkaar te leren?

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om groepsbegeleidingen op poten te zetten.

Bij een groepsbegeleiding zitten een aantal werknemers samen rond een bepaalde probleemstelling. Aan de hand van concrete voorbeelden uit het werkveld wordt wat moeilijk loopt bespreekbaar gemaakt. Het groepsgebeuren stimuleert de bewustwording, interactie, communicatie en innovatie.

Het project loopt van 15 januari 2022 tot en met 15 december 2023.

Het project in een notendop

Het professioneel begeleiden van groepen kan verschillende vormen aannemen. Voor het Fonds komen onderstaande vormen in aanmerking voor een financiering:

1.         Teambegeleiding of supervisie

Een professionele begeleiding opgezet bij het functioneren van een team om de gehanteerde praktijken te optimaliseren en tot nieuwe werkmethodes te komen.

Denk maar aan:

 • De werking van het team verbeteren.
 • De communicatie binnen het team optimaliseren.
 • Werken aan het welzijn op het werk.
 • Spanningen onder de collega’s oplossen.
 • Omgaan met veranderingen.
 • Coaching rond de reflectie van een team over een opleidinsplan.
 • ...

2.         Intervisie

Een professionele begeleiding opgezet om werknemers (eventueel uit verschillende instellingen) met dezelfde functie kennis en ervaringen te laten uitwisselen om zo te reflecteren over de professionele praktijken en hen aan te moedigen deze te verbeteren. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen zoals vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Inzet van intervisie tussen mentoren.
 • Wegens de hoge werkdruk heerst er spanning op de afdeling en hebben enkele werknemers behoefte om met collega’s te reflecteren over hun eigen functioneren in deze situatie.
 • De onderhoudsmedewerkers van de verschillende afdelingen komen samen voor een intervisie rond stress en agressie
 • ...

Download de richtlijnen van het project en ontdek:

 • de algemene voorwaarden
 • de doelgroep
 • het aanbod
 • de financieringswijze
 • de praktische modaliteiten

Wens je een financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.

Nieuws in deze sector

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!