Info voor werknemer

Submenu tonen Submenu verbergen

Welke ondersteuning biedt het project?

  • Bijkomend vormingsverlof bovenop het VOV/BEV.
  • Een terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. €1000 per schooljaar).

Interesse in het project?

Raadpleeg de flyer voor meer informatie over het project en de toelatingsvoorwaarden.

Indien je wenst deel te nemen aan het project, print dan dit inschrijvingsformulier uit, vul het in en overhandig het aan jouw werkgever.

Hoe wordt het bijkomend vormingsverlof berekend?

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime (arbeidstijd per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

  • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5

Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer zal het Fonds voor de eerste vier modules 120 bijkomende vormingsuren toekennen. Voor module vijf, dat één schooljaar in beslag neemt, zal het Fonds de voltijds tewerkgestelde werknemer 240 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij om één of twee modules per schooljaar te volgen.

  • Brugopleiding en Bachelor

Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, zal het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten (voor HBO5 + bachelor/brug):

  • Bijkomende vormingsuren worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden, ze zijn dus niet cumuleerbaar naar het volgend schooljaar.
  • Het Fonds ondersteunt deelnemers die de opleiding opnieuw volgen (bissen) door extra bijkomende vormingsuren toe te kennen. Het aantal extra uren bijkomend vormingsverlof wordt toegekend op basis van het aantal uren die je opnieuw volgt en jouw jobtime (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
  • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
  • Indien de werknemer de opleiding stopt, kan deze geen gebruik meer maken van de toegekende bijkomende vormingsuren vanaf de datum van stopzetting van de opleiding.
  • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Nog vragen? Onze FAQ staat ter jullie beschikking.

Jouw mening is belangrijk voor ons

Opdat we onze projecten jaarlijks kunnen evalueren, is het van belang om ons de nodige feedback te bezorgen. Vul het evaluatieformulier voor 2022-2023 of 2023-2024 in.