Onderzoek en cijfers Tewerkstellingscijfers

Submenu tonen Submenu verbergen

Tewerkstellingscijfers

De social profitsector is een voortdurend groeiende en dynamische sector. Met de vergrijzing, de daling van het geboortecijfer, de groeiende vraag naar zorg, de digitaliseringsgolf, de fusie van instellingen en het tekort aan bepaalde functies staat ze voor enkele grote uitdagingen. Het beschikken over betrouwbare tewerkstellingscijfers kan ons helpen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De studiedienst van FeBi vzw analyseert per kwartaal de tewerkstelling per sector, het aandeel hiervan binnen de social profit en de totale tewerkstelling.

Hieronder vindt u een overzicht van deze gegevens voor de meest recente data waarover wij beschikken voor analyse. Naast het meest recente kwartaaloverzicht vindt u eveneens een historiek terug vanaf 2014.

Verder kan u ook de sectorcijfers per sector raadplegen: