PC 330 | Revalidatiecentra Maribel | Kamer 4

Submenu tonen Submenu verbergen

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar de Kamer

Arbeidsovereenkomst van de werknemer (vervanger) Bijkomend Verlof

De werkgever moet de verklaring op eer ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie van het contract(en) (of de bijlage(n) aan het contract) doorsturen naar de Kamer voor 31-12 van het betrokken jaar.

De Kamer aanvaardt in dit kader: aanwervingen van (on)bepaalde duur, (tijdelijke) verhoging van de tewerkstellingstijd van een werknemer reeds in dienst, jobstudenten.

Interimcontracten of personeel aangeworven via bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf worden niet aanvaard.