PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

De voorgestelde acties van het Fonds zijn steeds onder voorbehoud van de budgettaire limieten per project. Houd de website in het oog voor de laatste updates m.b.t de richtlijnen van de projecten en de beschikbare budgetten.

Voorstelling

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg werd opgericht in 1993. Onze missie bestaat eruit om de werknemers en de werkzoekenden uit de sector (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra met RSZ-kengetal 330, 311 en 830) zo goed mogelijk te ondersteunen door middel van kwalitatieve vormingsinitiatieven en andere steunmaatregelen.

De financiële middelen van het Fonds komen uit de werkgeversbijdragen van de instellingen (die deel uitmaken van het PC330) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Ontdek ons aanbod voor 2023

Informeren van het personeel

Het Fonds wordt paritair beheerd door een beheerscomité bestaande uit werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers. Het comité wenst dat de personeelsleden worden geïnformeerd over het vormingsaanbod voor de instellingen. Daarom wordt er ook een attest opgevraagd wanneer u een vorming aanvraagt.

 • De instellingen die beschikken over een sociaal overlegorgaan (SD, CPBW, OR) dienen aan het Fonds het invuldocument te versturen waarin vermeld staat dat er sociaal overleg heeft plaatsgevonden over het gehele opleidingsaanbod van het lopende kalenderjaar en dat het personeel degelijk zal geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen in de instelling.
 • De instellingen die niet beschikken over een sociaal overlegorgaan (SD, CPBW, OR) dienen aan het Sociaal Fonds het invuldocument ‘verklaring op eer’ te versturen, waarin zij verklaren dat het geheel van het personeel via de gebruikelijke kanalen zal geïnformeerd worden over het gehele opleidingsaanbod van het lopende kalenderjaar. 

Contact

Algemene e-mail: [email protected]

Anke GOFFIN
projectverantwoordelijke NL
T 02 227 59 73
Catherine FURDELLE
administratief medewerker FR
T 02 227 69 24
Nawal MENGARI
projectverantwoordelijke FR
T 02 229 20 35
Isabelle CORDIER
administratief medewerker NL/FR
administratie en info over project 'Opstap naar verpleegkunde'
T 02 211 14 80
Leen PHILIPPE
administratief medewerker NL
T 02 229 32 51
 

Nieuws in deze sector

Subsidieprojecten Sector Ouderenzorg

13 januari 2023

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan hiervoor een subsidie vanuit het Fonds aanvragen.

Dit is een vorm van financiering voor een interne, externe of online vorming die door een derde wordt georganiseerd.

De richtlijnen voor dit project werden aangepast. Raadpleeg deze alvorens een subsidie aan te vragen.

Opgelet: een subsidieaanvraag kan enkel worden ingediend als er geen alternatieve vorming kan gevonden worden in het INSITU-aanbod

Lees meerLees minder

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!