Opstap naar zorgkundige

Opstap naar zorgkundige

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra die vanuit een niet-verzorgende functie (vb. medewerker onderhoud of keuken) de studies willen aanvatten of voortzetten tot het behalen van een diploma zorgkundige.

We financieren de terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. € 770/schooljaar) en het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof) met een maximum van 240 uur en € 24,26 per uur.

Opgelet: voordat je kan genieten van het extra vormingsverlof dien je eerst het Vlaams Educatief Verlof of het Vlaams Opleidingsverlof volledig op te gebruiken. Deze verloven worden niet beheerd door het Fonds maar dien je via de werkgever aan te vragen!!

Download de brochure en ontdek het aanbod voor 2021-2022. Inschrijven doe je via het aanvraagformulier.

Werknemers die zich reeds inschreven voor het Opleidingsproject Zorgkundige van het IFG maar hiervoor niet werden weerhouden, kunnen zich alsnog inschrijven voor Opstap naar zorgkundige.

In te dienen documenten schooljaar 2021-2022

Wanneer? Wat?
Inschrijving
  • De inschrijvingsformulieren voor schooljaar 2022-2033 zullen beschikbaar zijn vanaf juni 2022.
  • Kopie van getuigschrift van regelmatige inschrijving - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
Tijdens het schooljaar
30/11/2022 (ten laatste)
  • Voor elk trimester een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
  • Ondertekende individuele steekkaart met de opname van het bijkomend vormingsverlof.

Gelieve deze documenten te bezorgen aan [email protected].

Nog vragen?

Contacteer Isabelle Cordier op 02 211 14 80 of mail naar [email protected]