Opstap naar zorgkundige

Opstap naar zorgkundige

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra die vanuit een niet-verzorgende functie (vb. medewerker onderhoud of keuken) de studies willen aanvatten of voortzetten tot het behalen van een diploma zorgkundige.

We financieren de terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. € 770/schooljaar) en het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof) met een maximum van 240 uur en € 24,26 per uur.

Download de brochure en ontdek het aanbod voor 2021-2022. Inschrijven doe je via het aanvraagformulier.

Werknemers die zich reeds inschreven voor het Opleidingsproject Zorgkundige van het IFG maar hiervoor niet werden weerhouden, kunnen zich alsnog inschrijven voor Opstap naar zorgkundige.

In te dienen documenten schooljaar 2021-2022

Wanneer? Wat?
Inschrijving (31/10/2021 ten laatste)
 • Aanvraagformulier
 • Kopie van getuigschrift van regelmatige inschrijving - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
30/11/2022 (ten laatste)
 • Voor elk trimester een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
 • Ondertekende individuele steekkaart met de opname van het bijkomend vormingsverlof.

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vormingouderenzorg@fe-bi.org.

In te dienen documenten schooljaar 2020-2021

Wanneer? Wat?
Inschrijving (31/10/2020 ten laatste)
 • Aanvraagformulier
 • Kopie van getuigschrift van regelmatige inschrijving - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
30/11/2021 (ten laatste)
 • Voor elk trimester een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
 • Ondertekende individuele steekkaart met de opname van het bijkomend vormingsverlof.

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vormingouderenzorg@fe-bi.org.