PC 330 | Ouderenzorg Maribel | Kamer 2

Submenu tonen Submenu verbergen

Je kan jouw toekenningsdossier bij het Maribelfonds 24/7 opvolgen via het Extranet Maribel.

Deze portaalomgeving is er voor alle instellingen die een toekenningsdossier hebben en een QBis invullen in de DmfA voor hun werknemers ten laste van de Kamer.

Via het Extranet Maribel kan je

 • Jouw dossiers raadplegen
 • Documenten en informatie doorsturen en ontvangen ivm het beheer van jouw dossiers

We begeleiden jou graag in het gebruik van deze nieuwe tool via

 • Een promovideo
 • Instructievideo’s die rechtstreeks beschikbaar zijn op het Extranet Maribel 
 • Bijkomende uitleg in de vorm van ‘bullets’ tijdens het invullen van formulieren 
 • Een FAQ en een handleiding

Het Extranet Maribel bestaat uit drie grote delen

 • Mijn instelling: hier vind je nuttige gegevens met betrekking tot de status van jouw instelling (maatschappelijke zetel) + de toegangen van jouw collega’s tot het Extranet Maribel. 
 • Mijn dossiers: hier vind je alle toekenningsdossiers terug van jouw instelling per jaar en per dossiernummer. Achter elk toekenningsdossier vind je alle toekenningen en realisaties terug in een duidelijke grafiek, alle online in te vullen formulieren, de tewerkgestelde werknemers die ten laste zijn van de Kamer en de betalingen die reeds werden uitgevoerd. 
 • Mijn documenten: hier kan je documenten raadplegen die werden verstuurd en ontvangen (bijvoorbeeld: trimestriële overzichten, afrekeningen, jaarrapporten, …).

Hoe krijg je toegang tot het Extranet?

De toegang tot het Extranet Maribel zal verlopen via jouw e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord. Je kan eenvoudig jouw wachtwoord aanpassen in het Extranet. De Kamer beschikt niet over de wachtwoorden, dit heb je volledig zelf in eigen handen. 

Wil je graag toegang krijgen? Een mailtje naar jouw dossierbeheerder bij het Maribelfonds volstaat, zij doen de rest! 

Je krijgt van de Kamer een eerste mail met de link om jouw account aan te maken. Nadien ontvang je nog een tweede mail om ook jouw wachtwoord aan te passen. Vanaf dan kan je aan de slag in het Extranet Maribel. Check zeker ook jouw SPAM-folder indien je deze niet meteen ontvangt. 

Aanmaken van login voor Extranet aan sociale secretariaten?

Vooreerst willen we u als algemene uitgangspunt meegeven dat onze organisatie zeer voorzichtig wenst om te gaan met het verstrekken van toegang tot persoonsgegevens, dit zowel om veiligheidsredenen als in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Wij beschikken met name over een heel systeem van logboeken dat het mogelijk moet maken de gebruikers op verschillende niveaus te identificeren en na te gaan hoe zij gegevens verwerken.

Deze gegevens worden ons verstrekt door de RSZ, die ons jaarlijks vraagt het gebruik ervan volgens zeer strikte regels te verantwoorden.

In deze context kunnen wij geen identificaties aanmaken voor de sociale secretariaten omdat, volgens de GDPR, deze overdracht aan een derde partij niet kan worden gerechtvaardigd.

Goed om weten

 • Zorg ervoor dat je altijd in het juiste toekenningsdossier bent voordat je online formulieren invult en doorstuurt. 
 • Van zodra een document ter beschikking is, ontvang je een e-mail met de melding dat deze beschikbaar is via het Extranet Maribel. 
 • De Kamers krijgen van de RSZ per trimester de loongegevens van de werknemers ten laste van de Kamer door, en dit telkens met een trimester vertraging. Van zodra je het trimestrieel overzicht ontvangt van de Kamer zal ook de informatie in het Extranet zichtbaar zijn. 
 • Het Extranet Maribel is een andere portaalomgeving dan die van de Vormingsfondsen. Sla dus zeker de link op en maak duidelijk het onderscheid.