PC 329.03 | Socioculturele sector Maribel

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is het loonplafond?

Het loonplafond van het Fonds bepaalt de maximale tussenkomst.

Vanaf 01/01/2023 bedraagt het plafond:

 • € 46.607,60 per voltijds equivalent (VTE) per jaar

Dit plafond kan verhoogd worden bij unanieme beslissing door het Beheerscomité van het Fonds en indien de beschikbare financiële middelen dit toelaten.

Het gedeelte van de loonkost dat de enveloppe overstijgt, is ten laste van de werkgever.

Waaruit bestaat de financiële tussenkomst van Maribel?

De tussenkomst is beperkt tot de bezoldigde effectieve, of ermee gelijkgestelde prestaties en kan nooit hoger zijn dan het loonplafond dat van toepassing is in het Fonds.

Welke loonelementen worden beschouwd als loonkost?

 • Het brutoloon van de werknemer (overeenkomstig de sectorale baremieke loonschalen en de loonvoorwaarden voor de uitgeoefende functie(s)).
 • RSZ-werkgeversbijdragen en -bijdrageverminderingen
 • Alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen, alsook de vergoedingen en voordelen overeengekomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst binnen het Paritair (sub)Comité waarvan de werkgever deel uitmaakt.

Uitzonderingen:

 • De kosten voor groepsverzekering
 • De kosten voor arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsgeneeskundige dienst
 • De kosten voor het sociaal secretariaat
 • Onkostenvergoedingen
 • Voordelen voorzien door CAO’s op instellingsniveau, zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ...
 • Ontslagvergoeding

Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA-aangifte

Per kwartaal bezorgt elke werkgever via de DmfA-aangifte aan de RSZ de loon- en arbeidstijdsgegevens van zijn werknemers.  

Met betrekking tot de werknemers ten laste van het Fonds worden een aantal bijkomende gegevens aangegeven in de DmfA.

De Kamers baseren zich uitsluitend op de prestatiegegevens van de werknemers ten laste van het Fonds die ze ontvangen via de DmfA. Dit op voorwaarde dat ze beschikken over de arbeidsovereenkomsten van deze werknemers. Prestatiestaten zijn verleden tijd, de Maribelsubsidie wordt berekend op basis van de DmfA.

Hiervoor is het heel belangrijk dat het veld Qbis in de DmfA correct wordt ingevuld voor elke werknemer ten laste van het Fonds. In dit veld Qbis moeten de uren per week ten laste van het Maribelfonds opgenomen worden. Enkel zo kan een correcte subsidie berekend worden en zal je een juiste afrekening ontvangen.

Bekijk ook de infofiche ‘Alles weten over Qbis

Met welke DmfA gegevens gaat het Maribelfonds aan de slag?

Het Maribelfonds haalt voor de werknemers ten laste van het Fonds volgende gegevens op:

 • De voltijdse arbeidstijd in de instelling (S) 
 • De contractuele arbeidstijd (Q) 
 • De uren ten laste van het Fonds (Qbis)
 • De prestaties en de gelijkgestelde prestaties
 • De loonkost en bijdrageverminderingen

Wil je weten hoe de samenstelling van de prestaties en de loonkost in elkaar zit? Neem dan zeker hier een kijkje.

Dubbele subsidiëring

Werkgevers die een deel van de loonkosten van de Maribel werknemers kunnen recupereren via een andere weg (bijvoorbeeld Opleidingsverlof, gewaarborgd loon bij een arbeids(weg)ongeval, …) dienen dit door te geven aan de Kamer zodat er geen dubbele subsidiëring is.

De werkgevers kunnen hiervoor het formulier F12 – Dubbel subsidies gebruiken die via het Extranet Maribel ter beschikking staat.

Er zal jaarlijks een herinnering worden gestuurd naar de werkgevers om dit formulier in te vullen.

Nieuws in deze sector

Extranet Maribel

25 november 2022

Heeft jouw organisatie werknemers in dienst via het Maribelfonds?
Je kan jouw toekenningsdossier bij het Maribelfonds vanaf nu 24/7 opvolgen via het Extranet Maribel.

Deze portaalomgeving is er voor alle instellingen die een toekenningsdossier hebben en een QBis invullen in de DmfA voor hun werknemers ten laste van het Fonds.
Via het Extranet Maribel kan je:

 • Jouw dossiers raadplegen
 • Documenten en informatie doorsturen en ontvangen in verband met het beheer van jouw dossiers

Hoe krijg je toegang tot het Extranet?
Vanaf volgende week zullen we het Extranet gefaseerd uitrollen. Dit zal, gezien het grote aantal organisaties, verspreid gebeuren over een drietal weken. Hou dus jouw mailbox in de gaten!

 

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!