IntegraJobs/Vorm

Integratie van nieuwkomers in de non-profit sector

De non-profit sector voor hulp en zorg aan personen kent de laatste jaren een sterke groei op het gebied van vraag naar personeel.

Tegelijk stellen we een toename vast van het aantal allochtone kandidaten op de arbeidsmarkt. Deze mensen ondervinden echter moeilijkheden bij het zoeken naar werk omdat er geen erkenning is en/of omdat er geen rekening wordt gehouden met hun diploma, ervaring en kwalificaties verworven in hun land van herkomst.

Op basis van deze vaststelling heeft FeBi vzw besloten een nieuw project te lanceren dat gericht is op de financiering van de reële loonkosten van jobs en opleidingen voor nieuwkomers met een legaal statuut in residuaire en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 en 330.04).

Opgelet! Dit project is enkel bestemd voor residuaire- en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 & 330.04).

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:

Nora Neame
Administratief verantwoordelijke
02 227 59 89
nora.neame@fe-bi.org

Jules Nkeshimana
Projectverantwoordelijke
02 250 37 74
jules.nkeshimana@fe-bi.org

 

Wat zijn de voordelen van het project?

 • Samen begeleiden we nieuwkomers met een legaal statuut naar gefinancierde jobs en opleidingen.
 • We komen tegemoet aan uw eventueel tekort aan personeel.
 • We bieden de mogelijkheid aan nieuwkomers om zich te integreren in ons economisch, sociaal en cultureel systeem.

Wat verstaan we onder het begrip ‘nieuwkomer’?

Iedere vreemdeling die:

 • wettelijk in België verblijft en over een nationaliteit buiten de EU15 beschikt.
 • minstens 18 jaar oud is.
 • minder dan 5 jaar ingeschreven is in het Rijksregister van een gemeente van de Vlaamse of de Waalse gemeenschap of van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie kan een aanvraag indienen?

Dit project is enkel bestemd voor residuaire- en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 & 330.04).

Potentiële instellingen:

 • Ambulances
 • Begeleiding van kinderen die lijden aan encefalopathie
 • Begeleiding van migranten
 • Begeleiding bij geboorten en bevallingen (thuis)
 • Medisch-sociaalpsychologisch centa
 • Opsporingscentra
 • Dagcentra
 • Palliatieve zorgen
 • Geestelijke gezondheidscentra
 • Laboratoria (alleen vzw’s, met min. 5 werknemers)
 • Sociale diensten met verblijf
 • MS palliatieve zorgen
 • Poliklinieken (alleen vzw’s, met min. 5 werknemers)
 • Aangepast vervoer voor mensen met beperkte mobiliteit (dezelfde voorwaarden als ambulancediensten)
 • Sociale diensten zonder verblijf
 • HR en selectie
 • Diabeteshuis
 • Opsporingscentrum voor Kanker
 • Beschut wonen
 • Rusthuizen voor palliatieve zorgen
 • Ambulante revalidatie

Waartoe verbinden wij ons?

 • Wij financieren de reële loonkosten (bruto loonkost verhoogd met de patronale bijdragen) tot maximaal €42.500/jaar per VTE, volgens de officiële wettelijke barema’s voor een periode van maximaal 2 jaar.
 • Wij dragen uw gewenste profielen over aan Forem en Actiris, die zorgen voor de:
  • analyse van uw aanwervingsbehoeften.
  • co-creatie van uw Integra-vacatures (inclusief tekst).
  • verspreiding van de werkaanbiedingen en het hele aanwervingsproces.
 • Wij besteden bijzondere aandacht aan het taalniveau van de kandidaten (via voorbereidende of intensieve taalcursussen vooraf).

Waartoe verbindt u zich als werkgever?

 • U deelt ons het gewenste aantal en het soort profielen/functies mee door het aanvraagformulier in te vullen.
 • U neemt deel aan de selectiegesprekken met de voorgestelde kandidaten en selecteert de persoon die u binnen uw instelling wenst aan te werven.
 • U waakt erover dat een mentor wordt aangesteld die dezelfde functie heeft als de kandidaat (de functie moet reeds bestaan binnen de instelling).
 • U bent bereid om een evaluatieformulier in te vullen over de arbeidsrelatie met de werknemer (3 maanden na aanwerving en nogmaals na één jaar tewerkstelling).

Heeft u interesse in het project?

Vul het aanvraagformulier in en stuur ons een ingevulde en ondertekende versie naar integra@fe-bi.org.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Uw aanvraagformulier wordt ter validering aan het Beheerscomité voorgelegd.
 • Zodra uw aanvragen zijn gevalideerd zullen we contact met u opnemen voor de opstart van de selectie- en aanwervingsprocedure.
 • Wij financieren de reële loonkosten van zodra de werknemer in dienst is.

U denkt over de ideale kandidaat voor het Integra-project te beschikken?

Laat het ons weten wanneer u ons uw aanvraagformulier stuurt, uw kandidaat wordt opgenomen in het aanwervingsproces dat wordt beheerd door de regionale diensten voor arbeidsvoorziening..