PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wegens het bereiken van budgettaire limieten werden de aanvragen voor 2023 (tijdelijk) stopgezet. 

Wat zijn IN SITU vormingen?

Dit zijn kortdurende vormingen die tijdens de werkuren in de instelling zelf doorgaan. Werknemers hoeven zich dus niet te verplaatsen. De lesgever komt ter plaatse op het afgesproken tijdstip.

Deze formule houdt een ‘à la carte’ aanbod in waarbij er gekozen kan worden uit één of meerdere vormingen uit onze brochure.

De INSITU vormingen zijn gratis voor werknemers uit de risicogroepen. Dit zijn werknemers met maximaal een bachelor-diploma. Personeelsleden met een masterdiploma mogen enkel deelnemen indien de persoon in kwestie onder één van deze drie categorieën valt op het moment van inschrijven:

 • ouder dan 50 jaar
 • minder dan 1 jaar in dienst en werkzoekend op het moment van indiensttreding
 • verminderde arbeidsgeschiktheid.

 Afhankelijk van het aantal werknemers in de instelling heeft u recht op meer of minder vormingen.

Ontdek alle voorwaarden en praktische informatie over ons aanbod voor 2023.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wij bevestigen uw aanvraag uiterlijk binnen de 3 weken.

 • Verstuur ten laatste 2 weken voor aanvang van de vorming de volledig (elektronisch) ingevulde deelnemerslijst naar de opleidingsverstrekker.
   
 • De opleidingsverstrekker bezorgt aan het Fonds de afgetekende aanwezigheidslijst na de afloop van de vorming, samen met diens factuur.
   
 • Elke deelnemer wordt op het eind van de vorming gevraagd om een kort evaluatieformulier in te vullen.
   
 • Indien gewenst, kan u hier ook nog het FeBi deelnameattest downloaden

Wijzigingen of annulaties

De instelling moet het Fonds en de opleidingsverstrekker onmiddellijk per email verwittigen in geval van wijzigingen:

 • Het niet starten (annulering van de vorming), uitstellen of niet volledig realiseren van de vorming.
 • Een beroep doen op een andere opleidingsverstrekker dan vermeld in het aanvraagformulier.
 • Problemen met een opleidingsverstrekker of de kwaliteit van de vorming.

Nieuwe opleidingsverstrekkers gezocht!

Ben je opleidingsverstrekker en wens je graag deel te nemen aan de jaarlijkse offerteoproep met betrekking tot de INSITU-vormingen?

Laat dan hier je gegevens achter, dan word je in april 2024 uitgenodigd voor deelname.

Nieuws in deze sector

Subsidieprojecten Sector Ouderenzorg

13 januari 2023

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan hiervoor een subsidie vanuit het Fonds aanvragen.

Dit is een vorm van financiering voor een interne, externe of online vorming die door een derde wordt georganiseerd.

De richtlijnen voor dit project werden aangepast. Raadpleeg deze alvorens een subsidie aan te vragen.

Opgelet: een subsidieaanvraag kan enkel worden ingediend als er geen alternatieve vorming kan gevonden worden in het INSITU-aanbod

Lees meerLees minder

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!