PC 330 | Ziekenhuizen Maribel | Kamer 1

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is Peterschap?

Het Sociaal Akkoord van 26 april 2005 voor de federale sectoren van de gezondheidszorg voorziet dat oudere werknemers een deel van hun arbeidstijd moeten kunnen besteden aan de overdracht van kennis en ervaring aan minder ervaren collega's binnen de instelling.

Dit biedt jongeren met een mindere basisopleiding ook de mogelijkheid om door te groeien in hun job.

Het dubbel doel van deze maatregel is: de werkdruk voor de oudere werknemers verlagen én de kennis niet verloren laten gaan op het moment dat de oudere werknemers de instelling verlaten.

De kennisoverdracht richt zich op functies die door hun aard arbeidersfuncties zijn.

Omdat het niet de bedoeling is om een extra taak te creëren voor de oudere werknemer, noch dat zijn werkdruk stijgt, voorziet het sociaal akkoord compenserende aanwervingen. De beoogde diensten zijn de keuken, het onderhoud, de technische of de logistieke dienst.

Kort samengevat, er zijn 3 betrokken partijen binnen het project peterschap. Jaarlijks kan er een subsidie aanvraag voor het peter- meterschap ingediend worden :

1. De peter/de meter : deze persoon beschikt over : een professionele loopbaan van minstens 20 jaar EN minstens 10 jaar ervaring in de functie (of men kan andere nuttige ervaring rechtvaardigen, waarover het Comité dan zal beslissen of deze in aanmerking komt).

Bovendien mag de peter/de meter maximum 50% van zijn/haar tewerkstellingstijd aan het peter- meterschap spenderen.

Voorbeeld : wanneer u een aanvraag voor een halftijdse compenserende tewerkstelling (0,5 vte) doet, dan moet uw project tenminste met een voltijdse peter/meter opgestart worden, of minstens 2 halftijdse peters/meters.

Belangrijk : de peters/meters worden NIET door de Kamer gesubsidieerd !

2. De persoon die van het peter- meterschap geniet

Belangrijk : deze persoon wordt NIET door de Kamer gesubsidieerd !

3. De compenserende tewerkstelling : dit is de persoon die bijkomend wordt aangeworven (of iemand die zijn tewerkstellingstijd bijkomend verhoogd) om de tewerkstellingstijd die de peter/meter aan het peter- meterschap spendeert te compenseren.

Deze bijkomende, compenserende tewerkstelling wordt door de Kamer gesubsidieerd.

De bezoldigde uren van de persoon/personen die in dit kader worden aangeworven, moeten via het adhoc formulier aan de Kamer doorgestuurd worden en zijn de basis om de subsidie te verantwoorden.

De Kamer heeft in haar omzendbrief van 8 november 2007 een eerste keer een oproep tot indiening van een project in dit kader gelanceerd. Zolang het RIZIV hiervoor financiële middelen ter beschikking stelt, zal deze oproep jaarlijks herhaald worden.

De ingediende projecten worden door het Beheerscomité bekeken en op basis van objectieve criteria worden de beschikbare middelen verdeeld.

De informatie op deze website is louter informatief. U vindt alle wettelijke bepalingen in: