PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar de Kamer

Aanvraagformulier Functiecomplement

De Kamer verstuurt eind januari een aanvraagformulier Functiecomplement naar de instellingen. De instelling moet dit formulier ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de Kamer indien ze in aanmerking wil komen voor een tussenkomst.

De opgegeven gegevens moet de instelling laten bevestigen door de leden van het overlegorgaan (Ondernemingsraad, CPBW, syndicale delegatie).

Nieuws in deze sector

Het Federaal Sociaal Akkoord 2017

01 mei 2018

Wat is –binnen de private sector- het Federaal Sociaal Akkoord 2017?

Dit akkoord bevat o.a. de implementatie van de IFIC-functieclassificatie en hieraan gelinkt het nieuwe loonmodel. Deze instap zal in verschillende stappen verlopen al naargelang er budgetten worden vrijgemaakt. Concreet betekent dit dat in een eerste stap 18,25% van het verschil tussen de vertrekbarema’s en de doelbarema’s wordt gedekt. De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende deze eerste fase van het loonmodel ging in voege op 1 januari 2018.

Elke werknemer, in dienst op 30/4/2018, is vrij om te kiezen of hij wel of niet meegaat in dit nieuwe loonmodel.  Werknemers in dienst vanaf 1/5/2018 worden sowieso betaald volgens de nieuwe IFIC barema’s fase 1.

Lees meerLees minder

01 mei 2018
Lees meerLees minder