PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Submenu tonen Submenu verbergen

Eénmalige aanmoedigingspremie 2020 - context

De federale overheid heeft aan de Kamer een budget ter beschikking gesteld om de Collectieve arbeidsovereenkomst van 08/02/2021 uit te voeren. In deze CAO, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de sector Maisons Médicales en Wijkgezondheidscentra beslist de éénmalige aanmoedigingspremie van € 985 bruto toe te kennen aan het personeel van deze sector.

Wie heeft recht op deze premie en hoe wordt deze berekend?

 • Elke loontrekkende (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de sector Maisons Médicales en Wijkgezondheidscentra die ressorteert onder het PC 330.01.53 of 330.01.54, met uitzondering van de loontrekkende huisartsen en de werknemers die erkend zijn door de regio’s (AVIQ / COCOF).
 • Ook het interim-personeel tewerkgesteld binnen deze sector.
 • Uitzonderlijke premie per werknemer (éénmaal per werknemer) van € 985 bruto voor een voltijdse tewerkstelling gedurende de referteperiode van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020 (op basis van bezoldigde arbeidstijd en bezoldigde gelijkgestelde prestaties - deze kunnen enkel worden aangevuld met tijdelijke werkloosheid - Covid-19-quarantaine).
 • Pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode.
 • Werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze premie.
 • Betaalde gepresteerde overuren en bijkomende uren worden mee in rekening gebracht zonder de arbeidstijd van een voltijdse werknemer te overschrijden.
 • Door de werkgever aan de werknemer te betalen vóór 31/03/2021.

Wat moet u doen als werkgever?

De financiering van de premie wordt beheerd door de Kamer van Maisons Médicales en Wijkgezondheidscentra.

Via een online enquête wordt aan de Wijkgezondheidscentra een verklaring op eer opgevraagd. De enquête wordt afgesloten op 01/04/2021.

U kan de verklaring op eer hier inkijken om u voor te bereiden. Let op, enkel de online antwoorden zullen meetellen voor de financiering.

De enquête mag tot en met 31/03/2021 ingevuld worden.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:

 • Volledige gegevens van de instelling
 • Het aantal VTE van 'rechthebbende werknemers' waarvoor de premie werd berekend
 • Het berekend en betaald bedrag van de aanmoedigingspremie (bruto)
 • De effectieve patronale RSZ betaald op deze premie
 • Het bedrag van de betaalde premie mbt interim-arbeid (indien van toepassing)

Concreet

Vul uiterlijk op 31 maart 2021 de verklaring op eer in via de online enquête.

U vindt alle wettelijke bepalingen in: De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 08/02/2021.

Nieuws in deze sector

Opstart Pilootproject IntegraZorg

24 februari 2021

Een heel aantal erkende vluchtelingen die in ons land verblijven hebben in hun thuisland reeds een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken, maar hun diploma wordt in België niet erkend. Anderen hebben dan weer ervaring opgedaan in de zorg zonder dat dit vandaag wordt ingezet. Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.

Alle info en inschrijvingsmodaliteiten hier.

Lees meerLees minder

Opstart van het Opleidingsproject voor Verpleegkundigen (project 600) en het Opleidingsproject Zorgkundige

11 februari 2021

Wij hebben het genoegen te melden dat beide projecten opnieuw worden opgestart en dit voor de opleidingen die starten in september 2021.

Opleidingsproject voor Verpleegkundigen (project 600)

Het Opleidingsproject voor Verpleegkundigen biedt reeds verschillende jaren de mogelijkheid aan werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) om met behoud van loon een voltijdse driejarige HBO5- of vierjarige Bacheloropleiding te volgen tot verpleegkundige. De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier

Opleidingsproject voor Zorgkundigen

Hiernaast wordt sinds een paar jaar de mogelijkheid geboden aan werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) om, met behoud van loon, een deeltijdse opleiding tot zorgkundige te volgen. In deze formule combineert de werknemer werk en opleiding. De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!