PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Nederlands op de werkvloer

Een anderstalige medewerker aangeworven? Taalcoaches zorgen ervoor dat hij/zij voldoende Nederlands leert om zijn/haar job goed te kunnen uitoefenen en om vlot te kunnen communiceren met zijn/haar collega’s. Op die manier integreren nieuwe medewerkers met een andere moedertaal zich maximaal in het woonzorgcentrum en wordt het professionalisme in het algemeen verhoogd.

Doelgroep

Medewerkers uit alle functiegroepen: verpleegkundigen, zorgkundigen, schoonmaak, administratie, … In het algemeen dient het woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten (risicogroepen).

Waaruit bestaat de subsidie?

Op basis van het aantal deelnemers kent het Fonds maximaal €25 per uur per deelnemer toe. Met een maximaal plafond van €125 per vormingsuur.

Voorbeeld:

 • 3 deelnemers volgen 10 uur vorming à €75 x 10 uur = 750 € maximale tussenkomst van het Fonds.
 • 5 deelnemers (of meer dan 5) volgen 10 uur vorming  à €125 (=plafond) x €10 =  €1250 maximale tussenkomst van het Fonds.

Daarnaast wordt er per instelling een maximaal budget van €2500 per jaar toegekend.

Het Fonds kan aanvragen goedkeuren binnen de budgettaire limieten van dit project.

Het staat de woonzorgcentra vrij een cluster te vormen met meerdere werknemers, al dan niet uit andere instellingen, om een groep te vormen.

Opgelet: sommige opleidingsverstrekkers met een vzw-statuut dienen voortaan ook met BTW te factureren. Informeer jezelf hierover vóór het afsluiten van de overeenkomst bij de opleidingsverstrekker van jouw keuze.

Hoe inschrijven?

Je bent vrij in de keuze van een niet-commerciële opleidingsverstrekker (VDAB, Mentor vzw, VOKANS vzw, LLL vzw, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie, e.a.). Met hen spreek je de plaats en data van de opleiding af.

Financiële ondersteuning door het Fonds vraag je aan via dit aanvraagformulier.

Opleidingsverstrekker Plaats Data Uiterste inschrijvingsdatum
Vrij te kiezen niet-commerciële opleidingsverstrekker Af te spreken tussen werkgever en opleidingsverstrekker Af te spreken tussen werkgever en opleidingsverstrekker Je kan doorlopend inschrijven

 

Engagement instelling

We verwachten een aantal documenten vóór de aanvang van het project. Gelieve ons één maand voor de aanvang van de lessen onderstaande te bezorgen:

 • Jouw projectvoorstel ‘Nederlands op de werkvloer’ binnen jouw instelling en de hiermee verbonden offerte van de door jou gekozen opleidingsverstrekker.
 • Het document van sociaal overleg of verklaring op eer als bewijs van sociaal overleg binnen jouw instelling.

Volgende concrete info dient in jouw projectvoorstel minimaal aan bod te komen:

 • aantal deelnemers
 • aantal geplande uren vorming per deelnemer
 • gegevens van de deelnemers
 • planning
 • groepssessie of individuele lessen?
 • totale kostprijs van dit project (gestaafd door een offerte van de opleidingsverstrekker)
 • diversiteitsvisie en/of taalbeleid: je ontwikkelt een diversiteitsvisie en je bent van plan deze in concrete acties om te zetten? Neem deze visie dan op in het projectvoorstel ‘Nederlands op de werkvloer’.

Zodra jouw projectvoorstel het Sociaal Fonds Ouderenzorg via mail bereikt, geven we het een uniek dossiernummer (indien het projectvoorstel werd goedgekeurd door het Fonds). Gelieve bij verdere communicatie steeds jouw uniek dossiernummer te vermelden zodat wij beschikken over het correcte dossier.

Na beëindiging van het project en ter verkrijging van de financiële ondersteuning, gelieve volgende documenten per e-mail aan het Fonds over te maken:

 • deelnemersgegevens
 • gehandtekende aanwezigheidslijst per opleidingsdag
 • factuur opleidingsverstrekker
 • elke deelnemer dient de digitale enquête te beantwoorden