IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Toelatingsvoorwaarden

Werknemers die geïnteresseerd zijn in het project moeten aan alle onderstaande toelatingsvoorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het opleidingsproject:

 • Beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden van het onderwijs.
 • Momenteel minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt in een instelling die onder de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten valt (zie 'Betrokken sectoren').
 • Niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is binnen het opleidingsproject voor verpleegkundigen of het opleidingsproject zorgkundige.
 • Nog niet in het bezit zijn van een diploma verpleegkunde (met uitzondering van de houders van het getuigschrift ziekenhuisassistent).
 • Anciënniteitsvoorwaarde: in de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (op 1 september) een minimumervaring van twee jaar in de maand september opgedaan hebben (stages en interimjobs tellen niet mee) in één of meerdere instellingen die behoren tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (zie punt ‘Betrokken sectoren’) of een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden uitgeoefend.
 • Niet eerder gestart zijn in het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600).
 • Per periode van vijf jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal twee maal deelnemen aan de selectietesten van het IFG.
 • Niet van het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ genieten (georganiseerd door het Sociaal Fonds Ziekenhuizen en het Sociaal Fonds Ouderenzorg).
 • Zich inschrijven voor de opleiding vóór 15 september van het aanvraagjaar.
 • Slagen in de selectietests georganiseerd door regionale selectiediensten.

Opgelet!

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) volgt de opleidingsprojecten op voor de privésector van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330).

Werknemers uit de publieke sector (OCMW's, ...) nemen contact op met het RSZ op het nummer 02 509 31 75.