IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Toelatingsvoorwaarden

Werknemers die geïnteresseerd zijn in het project moeten aan alle onderstaande toelatingsvoorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het opleidingsproject. 

 • Beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden van het onderwijs: 
  • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld) dat toegang verleent tot bacheloropleiding verpleegkunde (de vroegere A1 opleiding).
  • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van de 3de graad (zesde jaar) hoger secundair beroepsonderwijs dat toegang verleent tot het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (de vroegere A2-opleiding).
 • Momenteel minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt in een instelling die onder de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten valt (zie 'Betrokken sectoren').
 • Niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is binnen het opleidingsproject voor verpleegkundigen of het opleidingsproject zorgkundigen.
 • Nog niet in het bezit zijn van een diploma verpleegkunde (met uitzondering van de houders van het getuigschrift ziekenhuisassistent).
 • Niet in het bezit zijn van een Bachelor- of Master diploma.
 • Anciënniteitsvoorwaarde: in de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (op 1 september) minstens 2 jaar gewerkt hebben (stages en interimjobs tellen niet mee) in één of meerdere instellingen die behoren tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (zie punt ‘Betrokken sectoren’) of een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden uitgeoefend.
 • Niet eerder gestart zijn in het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) of het opleidingsproject zorgkundige.
 • Per periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal 2 maal deelnemen aan de selectietesten van het IFG. De deelname aan testen vóór 1 april 2013, worden daarin niet meegeteld.
 • Niet van het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ genieten (georganiseerd door het Sociaal Fonds Privé-Ziekenhuizen en het Sociaal Fonds Ouderenzorg).
 • Zich inschrijven voor de opleiding vóór 15 september van het aanvraagjaar.
 • Slagen in de selectietests georganiseerd door regionale selectiediensten.

Opgelet!

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) volgt de opleidingsprojecten op voor de privésector van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330).

Werknemers uit de publieke sector (OCMW's, ...) nemen contact op met het RSZ op het nummer 02 509 31 75.

Nieuws in deze sector

PentaPlus: 5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen

25 mei 2020

We zijn verheugd u te mogen informeren dat vanaf heden het PentaPlus-project beschikbaar is!

Via PentaPlus kunnen zorgkundigen uit de sector gratis de 5 verpleegkundige handelingen aanleren, en dat via een modern, toegankelijk online leerplatform.

Ontdek de procedure en modaliteiten hier.

Lees meerLees minder

#samentegencorona: gratis online initiatieven voor werknemers uit de zorgsector

10 april 2020

Beste medewerkers en werkgevers uit de zorgsector,

Om u als eerstelijnswerker te ondersteunen en u in staat te stellen de vele uitdagingen aan te gaan die u tegenkomt in het kader van de COVID-19 pandemie, informeren we u over verschillende initiatieven waar u gratis toegang toe heeft.

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Zelfzorg en zorgen voor elkaar
 2. Psychologische bijstand – luisterend oor
 3. Hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten: instructies en technische handelingen
 4. Communicatieleidraad voor zorgverleners

Ontdek alle acties hier.

Aarzel niet om deze informatie door te geven aan alle betrokken personen!

Het FeBi-team dankt de organisatoren van deze acties en u voor uw onvoorwaardelijke inzet.

Lees meerLees minder