PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Consumptiecheques - context

DE ENQUETE WERD INMIDDELS AFGESLOTEN.

Op basis van de beslissingen van de federale regering inzake het toepassingsgebied en het budgettair kader, in uitvoering gesteld bij Koninklijk besluit van 26 juni 2020, 15 juli 2020 en 22 december 2020, werd op 11/1/2021 2021 in het Paritair Comité 330 de CAO betreffende de toekenning van consumptiecheques gesloten. Voor de voorwaarden van deze cheques verwijzen wij u door naar het Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 en het Koninklijk Besluit van 22 december 2020.

Wie heeft recht op deze cheques en hoe worden deze berekend?

 • elke loontrekkende (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de sector van de thuisverpleging die ressorteert onder het PC 330.01.30. De artsen worden niet beoogd door deze cheques.
 • uitzonderlijke en éénmalige toekenning per werknemer van de consumptiecheques voor een bedrag van €300 voor een voltijdse tewerkstelling gedurende de referteperiode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 (op basis van bezoldigde arbeidstijd en bezoldigde gelijkgestelde prestaties - deze kunnen enkel worden aangevuld met de periode van tijdelijke werkloosheid)
 • pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode
 • de zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum €10 per cheque
 • werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze consumptiecheques. De werkgever stelt deze medewerkers in kennis en bepaalt de modaliteiten waaronder ze zullen worden uitgereikt
 • door de werkgever aan de werknemer af te leveren op naam binnen de maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Wat moet u doen als werkgever?

De financiering van deze consumptiecheques wordt beheerd door de Kamer Thuisverpleging.

Via een online enquête wordt aan de instellingen van de Thuisverpleging een verklaring op eer opgevraagd. De enquête wordt afgesloten op 01/03/2021. Tot 28/02/2021 kan u de financiering van de consumptiecheques aanvragen.

U kan de verklaring op eer hier inkijken om u voor te bereiden.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen en worden via een verklaring op eer in de enquête, naar juistheid ingediend:

 • het aantal VTE binnen de referteperiode waarvoor de cheques werden berekend (exclusief de periode van tijdelijke werkloosheid)
 • het aantal VTE berekend op de periode van tijdelijke werkloosheid binnen de referteperiode (indien van toepassing)
 • het berekend bedrag van de consumptiecheques die worden toegekend (exclusief interim)
 • het aantal VTE van het interim-personeel in de referteperiode (indien van toepassing)
  • Opgelet: Dit cijfer wordt informatief opgevraagd en is voorlopig niet opgenomen in de financiering. Dit zal later herbekeken worden.
 • In de CAO van 11/01/2021 wordt in artikel 5 §2 de regeling voorzien om een eerdere lokale toekenning van consumptiecheques te beschouwen als een voorschot. In het kader hiervan beantwoord u op de volgende vraag:
  • Heeft uw instelling op bedrijfsniveau een CAO afgesloten met betrekking tot de consumptiecheques, zoals omschreven in artikel 2 van de CAO van 11/1/2021, waarin werd voorzien dat deze als voorschot mogen worden beschouwd?
  • Indien JA – dan zal u de CAO op bedrijfsniveau VERPLICHT in de enquête moeten opladen.
 • U dient de Verklaring op eer voor te leggen aan het intern overlegorgaan (Ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk en/of syndicale delegatie) indien u hierover beschikt.

De administratieve cel voert de controle uit op het aantal VTE binnen de referteperiode waarvoor de cheques worden berekend op basis van het VTE Smals waarover het Fonds beschikt. Elke overschrijding zal niet worden in rekening gebracht.

Na ontvangst van alle gegevens en na controle volgt de betaling aan de instellingen à 100%.

Samengevat

 • Vul uiterlijk op 28 februari 2021 de verklaring op eer in via de online enquête en voeg de CAO op bedrijfsniveau, indien van toepassing, toe.

U vindt alle wettelijke bepalingen in: De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 11 januari 2021

Nieuws in deze sector

29/11/2022 - 25 jaar maribel

28 juni 2022

De vzw’s Apef, FeBi en VSPF nodigen je graag uit op het 25-jarig bestaan van de Sociale Maribel.

De receptie vindt plaats op dinsdag 29 november 2022 in het BluePoint-gebouw in Brussel.

Samen zullen we even terugblikken en zien wat we bereikt hebben. Vervolgens zullen we vooruitkijken naar de uitdagingen en kansen voor de toekomst.

De ministers Dermagne en Vandenbroucke zullen ons vereren met hun aanwezigheid.

Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Lees meerLees minder

17/06/2022 - Webinar: Zelfzorg, ook mijn zorg

13 mei 2022

Als je goed voor jezelf zorgt, kun je beter voor anderen zorgen. Maar hoe doe je dat: beter voor jezelf zorgen? Zeker op de werkvloer kan dit soms een hele uitdaging zijn.

Tijdens dit interactief webinar krijg je de kans om even stil te staan bij wat jij nodig hebt om beter voor jezelf te zorgen. Wat zijn jouw eigen stress-signalen? En hoe kan je deze signalen gebruiken om tot zelfzorg te komen? Wat zijn jouw grenzen en hoe maak je deze kenbaar aan jouw omgeving? Je krijgt inzicht in jouw energiegevers en energievreters om zo jouw stress te verminderen.

Marieke Impens is al sinds 2009 aan de slag bij The Human Link en is er sinds 2021 medezaakvoerder. Ze startte haar professionele carrière als theoretisch psycholoog en behaalde een getuigschrift in de neuropsychologie. In 2011 haalde ze haar postgraduaat Gedragstherapie aan de KULeuven. Haar focus ligt enerzijds op het professionaliseren en het uitbouwen van de expertise in The Human Link. Daarnaast blijf ze ook gebeten om zowel bedrijven als particulieren zelf te ondersteunen waar mogelijk. Ze is ook erkend supervisor binnen de gedragstherapie en kan zo haar expertise en know how doorgeven aan collega’s.

Schrijf je hier in!

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!