IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Een werkgever zoeken

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project IntegraZorg in dienst te nemen.

De kandidaat moet één van de werkgevers uit de lijst contacteren voor een afspraak. Deze afspraak heeft 2 doelen:

  • Er is een sprake van een sollicitatiegesprek waarin werkgever en werknemer elkaar kunnen leren kennen.
  • Tijdens dit gesprek zal de werkgever ook meer uitleg geven over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen hun instelling.

Klikt het tussen beide partijen en wordt de kandidaat geselecteerd voor het project? Dan kan men overgaan tot het tekenen van een arbeidsovereenkomst. Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!

Indien de kandidaat een werkgever heeft gevonden waar hij graag wil werken en waar hij een arbeidsovereenkomst kan tekenen, moet hij of zij dit doorgeven aan het IFG. Het IFG zal hierna contact opnemen met de werkgever voor de correcte afhandeling.

De kandidaten kunnen met de hulp van de VDAB in Vlaanderen en Tracé Brussel in Brussel op zoek naar een geschikte werkgever. Er wordt een sollicitatietraining voorzien door de VDAB (voor kandidaten uit Vlaanderen) en Tracé Brussel (voor kandidaten uit Brussel). Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze training, kunnen dit aanduiden op het inschrijvingsformulier van het project. Het IFG zal hun gegevens doorgeven aan de contactpersoon binnen VDAB of Tracé Brussel.

Welk inkomen krijg ik tijdens de opleiding?

Werknemers die via het project de opleiding starten kunnen op dat moment genieten van de IF-IC loonschalen, verhoogd ten gevolge van recente sociale akkoorden. Je wordt dan als volgt betaald:

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Maandloon
cat 10 1e 0 2.237,92
cat 11 2e 1 2.374,63
cat 11 3e 2 2.420,76
cat 11 4e 3 2.464,26

 

Werknemers die een opleiding zorgkundige of verpleegkunde gestart zijn voor september 2021 krijgen in de periode voor september 2021 een maandloon conform de afspraken in de sector op dat ogenblik (IFIC Fase 1).

Barema code WIO Anciënniteit

Maandloon + haardtoelage

Maandloon + standplaatstoelage

1.26/cat 10 0 2 103,13 euro 2 060,44 euro
1.35/cat 11 1 2 358,93 euro 2 316,24 euro
1.35/cat 11 2 2 384,08 euro 2 341,39 euro
1.35/cat 11 3 2 408,74 euro 2 366,05 euro

Elke werknemer in opleiding heeft eveneens recht op de eindejaarspremie en het vakantiegeld zoals elke andere werknemer in de sector. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden :

Worden mijn studiekosten vergoed?

Je hebt recht op de opleidingscheques van de VDAB. Vraag aan de school of je een deel mag betalen via deze opleidingscheques. Gebruik deze opleidingscheques om de factuur van de school te betalen (inschrijving + materialen).

Het restbedrag wordt gefinancierd vanuit het project IntegraZorg. Om een terugbetaling te krijgen van deze kost, moet je ons volgende documenten sturen:

  • Factuur van de school
  • Bewijs van aankoop van de opleidingscheques
  • Bewijs van betaling van de schoolkosten

Opgelet: het IFG betaalt het bedrag aan jouw werkgever terug. Jouw werkgever stort jou het bedrag door.

Nieuws in deze sector

Online infomomenten omscholingstrajecten

02 december 2021

Er bestaan veel projecten die je ondersteunen wanneer je je wil omscholen naar verpleegkundige, zorgkundige of andere functies in de social profit.

Maar wat als je door de bomen het bos niet meer ziet? Ontdek alle omscholingstrajecten tijdens onze online infosessies van 7, 8 & 10 februari 2022.

Alle info hier.

Lees meerLees minder

Overheidsopdracht voor de sector van de HR-dienstverleners

06 september 2021

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) publiceert vanaf vandaag een overheidsopdracht dat relevant is voor de sector van de HR-dienstverleners. In het kader van de hoge nood aan verpleegkundigen organiseert het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidssector (IFG) diverse projecten waarbij werknemers die een tweede carrière in een zorgberoep willen starten, de kans krijgen om een opleiding te volgen.

Aangezien IFG zekerheid wil over de opleidingskeuze, de motivatie en de slaagkansen van de kandidaten, dienen de kandidaten door een assessor gescreend te worden. De assessor heeft daartoe als opdracht:

  • Het beoordelen van de opleidingskeuze, de motivatie en de slaagkansen van de kandidaten.
  • Het geven van een objectief, gemotiveerd en genuanceerd advies over de kandidaten met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaten voor de opleiding.

Meer specifiek bestaat de opdracht uit volgende onderdelen:

  • De kandidaten worden uitgenodigd voor een test niveaubepaling om in te schatten of zij over voldoende leerpotentieel beschikken om de opleiding aan te kunnen. De niveaubepaling bestaat uit het afleggen van computergestuurde testen: abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen.
  • De kandidaten die slagen in de niveaubepaling worden uitgenodigd voor een motivatie- en persoonlijkheidsonderzoek. Hiervoor gebruikt de assessor enerzijds een persoonlijkheidsvragenlijst en anderzijds een diepte-interview.
  • Over alle kandidaten wordt een rapport gemaakt met een weergave van de bevindingen van het onderzoek. Het rapport bestaat enerzijds uit een beoordelingsmatrix en anderzijds uit een objectief, gemotiveerde en genuanceerd advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding.

Alle relevante informatie, zoals de selectiecriteria, de modaliteiten, het indienen van een offerte zijn terug te vinden in het bestek.

Lees meerLees minder