PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Documenten

 • Bewijs van sociaal overleg
 • Getekende aanwezigheidslijsten
  • Het Fonds betaalt enkel voor het effectief aantal deelnemers (cf. handtekeningen op aanwezigheidslijst). Het uitbetaalde bedrag kan dus lager liggen dan het toegekende maximale bedrag (dit laatste is immers gebaseerd op het geschatte aantal deelnemers). 
  • Eventuele afwezigen omwille van overmacht (ziekte, ongeval, weersomstandigheden, staking…) kunnen mits vermelding van hun naam op de deelnemerslijst (zonder handtekening dus) mee in rekening worden gebracht op basis van een officieel document (doktersattest, attest NMBS...) dat de afwezigheid kan staven. 
  • Indien de effectieve vormingskosten (facturen) hoger liggen dan het berekende bedrag - op basis van de ingestuurde aanwezigheidslijsten en de financiële limieten van het project - zullen ze dus niet volledig worden gefinancierd.
  • Let op: het Fonds heeft enkel de bedoeling om de vormingskosten terug te betalen. Er wordt geen vergoeding voorzien voor de deelname van de werknemers.
 • Evaluatie (ingevuld door de contactpersoon van de instelling)
  • Wanneer het Fonds de bewijsstukken ontvangen heeft, zal je een bevestiging krijgen via e-mail samen met een link naar een korte enquête om de vorming te beoordelen. Het invullen hiervan is noodzakelijk om de subsidie te ontvangen (duurtijd enquête: vier minuten).