PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Verklaring op eer

De Kamer verstuurt in februari een verklaring op eer naar alle instellingen. Door middel van dit document kan de instelling een financiële tussenkomst aanvragen. De volledig ingevulde en ondertekende verklaring dient samen met het stavingsdocument (bewijs van de betaalde toeslagen) aan de Kamer via een online enquête worden bezorgd. 

Alleen de volledige dossiers worden weerhouden.

De financiering voorziet enkel een tussenkomst van de reële kost van het supplement van 20%, verhoogd met de patronale RSZ.

Hieronder vindt u de enquête. De online enquête wordt afgesloten op 22 maart 2024!

U kan de verklaring op eer hier inkijken om u voor te bereiden.