Welzijn op het werk - GGC

Welzijn op het werk - GGC

In 2020 ondersteunt GGC erkende instellingen van de non-profit sector door acties rond welzijn op het werk te financieren.

Op die manier komen instellingen gratis hun wettelijke verplichtingen na en ontwikkelen ze een beleid van welzijn op het werk.

De acties moeten plaatsvinden vanaf 1 januari t/m 31 januari 2021, de aanvragen moeten vóór 15 januari 2021 ingediend worden en de bewijsstukken vóór 15 februari 2021.

Geïnteresseerd?

Welke acties?

De Fondsen bieden verschillende acties aan om een beleid van welzijn op het werk te ondersteunen.

Terugbetaling van volgende opleidingskosten

 • Basisopleiding om de functie te kunnen beoefenen van sleutelfiguur voor welzijn op het werk
 • Bijkomende opleiding voor de sleutelfiguren (bijscholing)
 • Intervisies tussen de preventieadviseurs of vertrouwenspersonen
 • Collectieve opleiding brandpreventie of EHBO
 • Teambegeleiding m.b.t. beleving van de gezondheidscrisis
 • Opleiding voor het onderhoudspersoneel m.b.t. de gezondheidscrisis

Voor de instellingen die geen Opleidingsfonds hebben (vb.: revalidatiecentra, team van de palliatieve zorgen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg)
(De instellingen die een Opleidingsfonds hebben, mogen hun aanvragen voor de acties e. en f. rechtstreeks aan hun Fonds richten).

 • Individuele opleiding welzijn op het werk
 • Collectieve opleiding of teambegeleiding welzijn op het werk

Risicoanalyse (globale, psychosociale risico's…)

Aanschaf van ergonomisch materiaal (stoel, toetsenbord, muis…)

Beschermingsmateriaal – actie 'covid-19'

Verhoring van de werktijd van het onderhoudspersoneel - actie 'covid-19'

Psychologische opvolging - actie 'covid-19'

Lijst van GGC-sectoren

Het deelnemen aan deze acties is voorbehouden aan werknemers van instellingen van de non-profit sector erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), namelijk:

Hulp en zorg

 • Revalidatiecentra
 • Centra voor gezinsplanning
 • Centra voor sociale diensten
 • Teams voor palliatieve zorgen
 • Diensten voor thuishulp
 • Thuisverpleging
 • Diensten voor Justitieel Welzijnswerk

Geestelijke gezondheidszorg

 • Psychiatrisch verzorgingstehuizen
 • Diensten voor beschut wonen
 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Personen met een handicap

 • Dagcentra
 • Opvangcentra
 • Diensten voor begeleid wonen
 • Diensten voor hulpverlening

Ouderenzorg

 • Dagcentra
 • Centra voor dagverzorging
 • Rusthuizen
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Assistentiewoningen

Daklozen

 • Dagcentra
 • Begeleid Wonen
 • Dringende opvang
 • Housing First
 • Opvangcentra
 • Straathoekwerk 

Deze instellingen ressorteren voornamelijk onder volgende vormings- of maribelfondsen:

 • Ouderenzorg (PC 330)
 • Gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330)
 • Opvoedings- en huisvestingsinstellingen (PC 319)
 • Revalidatiecentra (PC 330)

Contact

Projectverantwoordelijke: Anne-Sophie Braquart
E-mail: bienetre@fe-bi.org
Telefoon: 02 227 69 45 – aanwezig op maandag, dinsdag en één woensdag op twee
Schrijf je in op de newsletter.